Serie wideo muzycznych – Królestwo

Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-01-10 20:37

Najlepsza muzyka chrześcijańska „Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę”

 

Najlepsza muzyka chrześcijańska „Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę”

I
Kto za Duchem Świętym idzie 
ten rozumie Bożą wolę na dziś,
przestrzega nakazów Boga, naśladuje Boga dziś,
słucha Jego żądań i najnowszych wypowiedzi.
Tacy ludzie idą za Duchem Świętym,
w nurcie Ducha Świętego widzą Boga, 
odbierają Jego chwałę.
Poznają usposobienie Boga i nieposłuszeństwo ludzi,
ich koncepcje i naturę.
Co więcej ich służba Bogu zmieni ich usposobienie.
Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga.
Tylko ludzie tacy jak ci,
którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę.
II
Nie łatwo jest posiąść wiedzę o obecnej Boskiej pracy.
Lecz ludzie, którzy świadomie Go 
szukają i są posłuszni Bogu,
będą mogli Go zobaczyć
i uzyskać pomoc Ducha Świętego.
Co więcej ich służba Bogu zmieni ich usposobienie.
Tylko ludzie tacy jak ci, osiągną Boga.
Tylko ludzie tacy jak ci,
którzy odnaleźli jedyną prawdziwą drogę.
III
Ci, którzy świadomie opierają się pracy Boga
nie otrzymają oświecenia Ducha Świętego 
lub pomocy Boga.
A zatem, czy ludzie otrzymają dzisiejszą pracę Boga
zależy od łaski Bożej i od ich oddania
i zależy od ich intencji.
(Wow … wow … wow … wow …)
z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Zalecenie:Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego

Źródło:Kościół Boga Wszechmogącego