Serie wideo muzycznych – Królestwo

Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-01-09 19:30

Pieśń Chrześcijańska 2018 „Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość”

 

pieśni uwielbienia 2018 „Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość” 

I
Przez praktyczne słowo Boże,
ludzka słabość i bunt są osądzone i ujawnione (ujawnione).
Wtedy człowiek już rozumie.
Pojmuje, że Bóg przyszedł 
na ten ludzki świat (ludzki świat).
To praktyczne dzieło Boże ma na celu zbawić wszystkich, 
zbawić ludzi od wpływu szatana,
ocalić ich od zła oraz od natury tak skażonej przez szatana.
Być zjednanym z Bogiem 
to znaczy iść za Jego doskonałym przykładem.
Podążaj za praktycznym Bogiem, 
żyj normalnym ludzkim (ludzkim) życiem
i dokładnie spełniaj Jego słowa i rozkazy,
zrób to, a będziesz zjednany przez Boga,
wykonaj całą tę pracę 
i w końcu będziesz zjednany (zjednany) przez Boga.
II
Bóg stał się ciałem, by ludzie mogli ujrzeć Jego czyny.
Duch Jego przybrał ciało, by człowiek mógł dotknąć Boga,
by mógł na Niego spojrzeć i poznać Go bliżej.
Tylko w ten praktyczny sposób 
Bóg czyni ludzi spełnionymi (spełnionymi).
Ci, co prowadzą życie, swe życie według Boga,
i podążają za Jego sercem, biorą z Niego przykład, 
są zjednani, zjednani przez Boga.
Być zjednanym z Bogiem
to znaczy iść za Jego doskonałym przykładem.
Podążaj za praktycznym Bogiem, 
żyj normalnym ludzkim (ludzkim) życiem
i dokładnie spełniaj Jego słowa i rozkazy,
zrób to, a będziesz zjednany przez Boga,
wykonaj całą tę pracę
i w końcu będziesz zjednany (zjednany) przez Boga.
III
Gdyby Bóg przemawiał z nieba i nie przyszedł na ziemię,
jak ludzie mogliby Go poznać?
Pustymi słowami głosiliby dzieła Boże, nie poparte niczym,
Bóg przybrał ciało, 
aby człowiek mógł Go dotknąć i być zjednany.
Być zjednanym z Bogiem 
to znaczy iść za Jego doskonałym przykładem.
Podążaj za praktycznym Bogiem, 
żyj normalnym ludzkim (ludzkim) życiem
i dokładnie spełniaj Jego słowa i rozkazy,
zrób to, a będziesz zjednany przez Boga,
wykonaj całą tę pracę
i w końcu będziesz zjednany (zjednany) przez Boga.
z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Zalecenie:Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego

Źródło:Kościół Boga Wszechmogącego