Serie wideo muzycznych – Królestwo

Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-01-08 23:03

Najpiękniejsza piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości”

 

Muzyka Chrześcijańska 2018 „Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości”

I
Kiedy Bóg stał się ciałem i żył tak pośród ludzi,
widział ich zepsucie i sytuację życiową.
Bóg w ciele czuł ludzką bezradność,
i ich nędzę też, czuł ich smutek.
Bóg większe miał współczucie dla ludzkiej kondycji,
i troskę o wyznawców wskutek instynktów Jego ciała.
II
W sercu Boga najważniejsi są ci, 
którymi chce zarządzać i ich zbawić.
To ich ceni ponad wszystko.
Wielką cenę zapłącił, ból i zdradę przetrwał.
Nigdy nie rezygnuje, niugięty w swoim dziele.
nie żali się, nie skarży się.
Bóg większe miał współczucie dla ludzkiej kondycji,
i troskę o wyznawców przez instynkty ciała.
Wiadomym jest dla Niego, że prędzej czy później
ludzi przebudzi Jego wezwanie,
uznają w Nim Pana stworzenia i powrócą na Jego stronę.
z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Zalecenie:Powstanie i rozwój Kościoła Boga Wszechmogącego

Źródło:Kościół Boga Wszechmogącego