Serie wideo muzycznych – Królestwo

Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-01-07 19:07

Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą”

 

Najlepsza muzyka chrześcijańska 2018 „Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą”

I
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi.
Wartość i znaczenie słów Jego 
wyznaczone są przez ich treść,
nie tym, czy człowiek przyjmie je lub uzna.
Nawet jeśli nikt nie otrzyma Jego słów,
ich wartość i pomoc dla ludzi są bezmierne.
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi.
II
Tym, którzy się buntują, odrzucają i nie szanują Jego słów,
jedyną odpowiedzią Boga jest to:
niech czas i fakty zaświadczą o Nim,
niech pokażą, że Jego słowa są prawdą, drogą i życiem;
niech pokażą, że wszystko, co powiedział słuszne jest,
że jest wszystkim, co człowiek powinien posiadać 
i czego winien przestrzegać.
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi.
III
Wszystkim, którzy idą za Nim, Bóg objawił ten fakt:
ci, którzy nie mogą przyjąć Jego słów 
lub czynami wypełnić ich, i ci którzy
nie mogą odkryć celu 
lub znaleźć zbawienia w słowach Jego,
wszyscy ci ludzie są tymi, których Boże słowa potępiają.
Oni utracili Boże zbawienie.
Od nich Jego kara nigdy daleko nie odstąpi.
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi.
Boże słowa są prawdą, zawsze niezmienną.
Bóg dawcą życia i jedynym przewodnikiem ludzi.
z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Zalecenie:Pieśń Chrześcijańska 2018 | „Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga” Jak wielki jest Bóg

Źródło:Kościół Boga Wszechmogącego