Czytania słów Boga

Nikczemni muszą zostać ukarani

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-02-12 18:24

Ewangelia na dziś | „Nikczemni muszą zostać ukarani” Słowo Ducha Świętego

 

 

Ewangelia na dziś | „Nikczemni muszą zostać ukarani” Słowo Ducha Świętego

 

Bóg Wszechmogący mówi: „Człowiek zawsze wierzy, że Bóg jest niezmienny i określa Go na podstawie Biblii, jak gdyby człowiek przewidział Boże działania, jak gdyby wszystko, co Bóg czyni leżało w ludzkich rękach. Ludzie są nadzwyczaj absurdalni, przesiąknięci największą arogancją i każdy z nich posiada wrodzony talent do bycia wyniosłym. Bez względu na to, jak wielką wiedzę o Bogu posiadasz, nadal twierdzę, że Go nie znasz i nie ma nikogo bardziej przeciwnego Bogu, oraz że potępiasz Boga, ponieważ jesteś całkowicie niezdolny do przestrzegania Bożego dzieła i kroczenia ścieżką udoskonalenia przez Boga. Dlaczego Bóg nigdy nie jest zadowolony z czynów człowieka? Ponieważ człowiek nie zna Boga, bo ma tak wiele koncepcji i, zamiast zgadzać się z rzeczywistością, cała jego wiedza o Bogu niczym się nie różni, jest sztywna i nieelastyczna. Stąd też, przychodząc w dniu dzisiejszym na ziemię, Bóg został po raz kolejny przybity do krzyża przez człowieka. […] Czy jesteś jednym z tych, którzy po raz kolejny przybili Boga do krzyża? Na koniec powiadam: Biada tym, którzy krzyżują Boga”.

Źródło: Kościół Boga Wszechmogącego