Filmy o Ewangelii

Pragnienie

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-02-10 19:17

Film Chrześcijański | „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan

Pan Jezus powiedział: „Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli”. (Jan 14:2-3). Pan powraca w dniach ostatecznych, aby ogłosić prawdę i wykonać dzieło osądzania, które rozpocznie się od domu Bożego. Słuchamy Bożego głosu i przyjmujemy Boży sąd, aby zostać wprowadzonym do królestwa Chrystusa. Przez wiele lat wierzyliśmy w Pana i teraz nasze nadzieje się urzeczywistniają!

 

Film Chrześcijański | „Pragnienie” Klip (1) – Oto sposób w jaki powróci Pan

 

Wielu wierzących w Pana przeczytało to biblijne proroctwo: „Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą”. (Mateusz 24:30). Wierzą, że kiedy Pan powróci, z pewnością zstąpi na obłoku. Jednak w Biblii istnieją inne proroctwa, które mówią: „Oto przychodzę jak złodziej”. (Objawienie Jana 16:15). „O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” (Mateusz 25:6). To oczywiste, że oprócz proroctwa o tym, że Pan jawnie zstąpi na obłoku, istnieją także inne, według których Pan przyjdzie w sekrecie. Jak naprawdę będzie wyglądał Jego powrót?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.