Czytania słów Boga

Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-02-06 18:46

Ewangelia na dziś | „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” Słowo Boże (Wybór, Wersja sceniczna)

 

 

Ewangelia na dziś | „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” Słowo Boże (Wybór, Wersja sceniczna)

 

Bóg Wszechmogący mówi: „Jeśli w trakcie dni ostatecznych człowiek wciąż pragnie przybycia Jezusa Zbawcy i wciąż oczekuje, że nadejdzie On z takim wizerunkiem, jaki nosił w Judei, wówczas cały sześciotysięczny plan zarządzania zatrzyma się w Wieku Odkupienia i nie będzie w stanie pójść ani o krok dalej. Co więcej, dni ostateczne nigdy by nie nadeszły, a okres ten nigdy nie dobiegłby końca. (…) Niegdyś znano Mnie jako Jahwe. Zwano Mnie też Mesjaszem, a ludzie niegdyś nazywali Mnie Jezusem Zbawicielem, bo Mnie kochali i szanowali. Dziś jednak nie jestem już Jahwe ani Jezusem, jakiego ludzie znają z przeszłości – jestem Bogiem, który powrócił w dniach ostatecznych, Bogiem, który zakończy wiek. Jestem Samym Bogiem, który powstanie na końcu ziemi, nasycony Moim całym usposobieniem, pełen autorytetu, honoru i łaski”.

Źródło: Kościół Boga Wszechmogącego