Czytania słów Boga

Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia

Kościół Boga Wszechmogącego

dodane 2019-01-18 17:27

Słowo Boże „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

 

Słowo Boże„Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

 

Bóg Wszechmogący mówi: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą, przez którą człowiek pozna Boga i zyska aprobatę Boga. Jeśli nie szukasz drogi życia zapewnianej przez Chrystusa dni ostatecznych, to nigdy nie uzyskasz aprobaty Jezusa i nigdy nie będziesz uznany za godnego przejścia przez bramę królestwa niebios, bo jesteś zarówno marionetką, jak i więźniem historii. Ci, którzy są kontrolowani przez przepisy, przez litery i otoczeni przez historię, nigdy nie będą w stanie dostąpić życia i nigdy nie będą w stanie uzyskać wieczystej drogi życia. Dzieje się tak dlatego, że jedyne, co mają, to mętna woda, która od tysięcy lat znajduje się w stanie stagnacji, zamiast wody życiodajnej, która wypływa z tronu”.

Źródło: Kościół Boga Wszechmogącego

Zalecenie: Słowo Boże „Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem