Autorytet Boga

dodane 19:03

Bóg nie dał nikomu takiego autorytetu żeby miał prawo zmieniać to, co powiedział Bóg

Mt 23 ”””Jeden jest wasz Nauczyciel””” – chodzi tutaj o autorytet Jezusa jako jedynego Nauczyciela. (autorytet Boga)


15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

No i tutaj  jest  -„głoście” a nie nauczajcie. A jak się przyjrzycie temu cytatowi, to też dojrzycie, że nie chodziło o nauczanie ale o głoszenie tego, czego nauczał Jezus. To właśnie dlatego Apostołowie głosili to, czego nauczał Jezus, a nie tworzyli swoich własnych interpretacji nauki Jezusa.

 

Weźmy Świadków Jehowy. Oni na ulicach też są głosicielami, a nie są nauczycielami. Nauczycielami u nich jest Ciało Kierownicze. Na ich własną interpretację nikt im nie pozwala. To dlatego Jezus powiedział – „Jest Jeden Nauczyciel” (Mt 23). Apostołowie byli głosicielami Jego Nauki.

 

 

Mt 23”””jeden bowiem jest Ojciec wasz”””” (autorytet Boga)
Mt 23”””jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus” (autorytet Boga)

 

Nauczyciel realizujący program nauczania nie jest w rozumieniu biblijnym nauczycielem. Jest tylko głosicielem czyjejś nauki.
No więc do czego się odnosi polecenie – Mt 23 „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem”? Ano odnosi się do tego żeby autorytetem Boga nie obdarzać żadnego człowieka.
No a Mt 23 „Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi" odnosi się do tego żeby samemu nie przywłaszczać sobie autorytetu Boga.


Więc jeśli komuś nadaje się autorytet „ojca” i jego wykładnie traktuje się jako wykładnia Boga, to tym samym odrzuca się autorytet Boga i przyjmuje się autorytet tego człowieka jako większy autorytet. Nie można więc odrzucić tego, co powiedział Jezus na podstawie wykładni innych nauczycieli. Więc nie można kwestionować wypowiedzi Jezusa tym, co powiedział Paweł w swoich listach. No i ci wszyscy „ojcowie”, na których się KRK powołuje, w żaden sposób nie mogą uwiarygodnić Pawła, bo Jezus o nim nie powiedział ani słowa do swoich uczniów i w żaden sposób go nie uwiarygodnił. Jest tylko to, co Paweł sam o sobie świadczył. Jezus uwiarygodnił tylko tych, których sam wybrał i posłał żeby głosili Jego naukę – Ewangelię. O wyborze Pawła świadczy tylko sam Paweł i nikt inny.


Może Paweł nigdzie nie napisał, że te jego listy są słowem Boga ale za to jego uczniowie (ci, których spłodził) umieścili jego listy w kanonie NT. No i w ten sposób w KRK za każdym czytaniem fragmentów jego listu, na koniec mówi się „oto słowo Boga”. Według mojej wiedzy u protestantów tak samo te listy są traktowane jako słowo Boga. Tak więc nauki Pawła są traktowane co najmniej na równi z tym, co powiedział Jezus. W praktyce dyskusji na forach wielokrotnie moje cytaty wypowiedzi Jezusa były kwestionowane fragmentami listów Pawła,  więc moi oponenci bez skrępowania kwestionowali to, co powiedział Jezus tym, co powiedział Paweł.

 

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 28.06.2022