Do rozmowy na katoliku

dodane 00:40

Bramy piekielne go nie przemogą

 

 

Mt 16

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

 

Niektórym się wydaje, że KRK nie może być zniszczony, bo Jezus dał gwarancję, że bramy piekielne go nie przemogą. To jest błędne myślenie, bo Kościół Jezusa jest zbudowany na Piotrze i tylko takiego Kościoła gwarancja Jezusa dotyczy. Praktycznie wszystkie Kościoły chrześcijańskie nie są zbudowane na nauce Jezusa, którą Piotr głosił. One są zbudowane na naukach Pawła z Tarsu. Żadnego z tych Kościołów gwarancja Jezusa nie dotyczy. Jezus przestrzegał przed naukami faryzeuszów (przed ich kwasem) Paweł z Tarsu wyraźnie zakomunikował, że jest faryzeuszem. Jezus nigdzie w swoich naukach nie sugerował nawet, żeby jakiegoś faryzeusza słuchać, a tym bardziej nigdzie nie uwiarygodnił Szawła (Pawła z Tarsu). Paweł sam ogłosił się apostołem.

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 28.06.2022