Tarsjanie

dodane 22:13

Wyznawcy Pawła z Tarsu

Chrześcijanie to w zasadzie ci, którzy wierzą w Jezusa i stosują się do Jego nauki. Wszyscy, którzy mienią się chrześcijanami, to przyznają się do Nauki Jezusa. No ale przyszedł „Paweł z Tarsu” i zaczął głosić swoje własne nauki, twierdząc przy tej okazji, że jest wyznawcą Jezusa. Tak naprawdę, to Kościoły chrześcijańskie nie są zbudowane na nauce Jezusa ale na naukach „Pawła z Tarsu”. Według mnie, to są zbudowane na kłamstwie Pawła. No i teraz mam dylemat, czy jestem chrześcijaninem, mimo tego, że nie uznaję Pawła? No bo wszyscy chrześcijanie Pawła uznają, a ja Pawła nie uznaję. To jestem chrześcijaninem, czy nie jestem. Czy też żeby być chrześcijaninem, to wystarczy uznawać i stosować się do nauki Jezusa. No bo sama nazwa „chrześcijanin” nie pochodzi od słowa „chrzest” ale od słowa Chrystus”, a więc ci którzy przyznają się do Chrystusa, to są chrześcijanami. No i ja ten warunek spełniam. Przyznaję się do Chrystusa i staram się wypełniać jego naukę. No ale „chrześcijanie”(którzy się takimi mienią) prześladują mnie i wyrzucają ze swoich forów.
Nawet na początku próbują dyskutować ale jak nie starcza im argumentów, to banują.

To ja się pytam, czy oni są chrześcijanami, skoro są wyznawcami Pawła z Tarsu, a nie wyznawcami Jezusa. Od strony nauki Jezusa nie potrafią wykazać, że to, co piszę, jest niezgodne z Jego nauką. Wyrzucają mnie za to, że wykazuję, że to czego uczył Paweł, jest niegodne z tym, czego uczył Jezus. Tak naprawdę, to oni nie są chrześcijanami ale wyznawcami Pawła z Tarsu. Można by ich nazwać „Tarsjanami”. Ich wyznanie urodziło się z nauk Pawła, który rzekomo w Tarsie się urodził (albo tylko pochodził z Tarsu). No i te Kościoły, które są, to są Kościoły hierarchiczne. W nauce Jezusa nie ma ani śladu myślenia o władzy takiej, jaka jest realizowana w tych Kościołach. Według Jego nauki wszyscy mieli być braćmi i wszyscy mieli być równi. No i nie ma nic o tym, że Boga można zamknąć w skrzynce i dystrybuować Go tylko tym, którzy są im spolegliwi, tak jak to jest realizowane w KRK. Więc kto tu jest chrześcijaninem. Kto tak naprawdę jest wyznawcą Jezusa? 

 
nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 01.12.2021