Czciciele kości

dodane 10:18

Jak to z tą świątynią Ducha jest?

Czciciele kości

 

1 Kor 6

19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

 

Mam pytanie do teologów (nie tylko katolickich).

Co się dzieje z „tą świątynią Ducha” z chwilą śmierci ciała człowieka? Czy ta „światynia” ulega rujnacji i Duch ją opuszcza? Czy może też nie ulega rujnacji i Duch dalej w tej świątyni przebywa?

No może to by wyjaśniało szczególną cześć oddawaną kościom w nauczaniu i w praktyce Kościołów. No ale to akurat bardzo pasuje do egipskich zwyczajów oddawania czci kościom zmarłych. Na cmentarzach każdy buduje taką piramidę na kości swoich zmarłych, na jaką go tylko stać. Dla niektórych prestiż kości jest tak wielki, że gotowi są do wielkich poświeceń. To takie „ świadectwo miłości”, którego wielu biedniejszych może tylko pozazdrościć. Tam w Egipcie też prześcigali się w budowaniu coraz okazalszych piramid. Relikwie to też są takie piramidy budowane zmarłym aby podkreślać ich „świętość kości”. No a Jezus powiedział tak:

J6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 59 To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.
60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» 61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 
63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 

 

Skoro ciało na nic się nie przyda, to całowanie kości zmarłych też na nic się nie przyda. No i oddawanie czci kościom też na nic się nie przyda. Więc inwestycje w cmentarze też na nic się nie przydadzą. To jest tylko budowanie swojej własnej pychy. No więc czekam na odpowiedź obrońców nauk Pawła, jak to z tą „jego świątynią” jest? No bo kto jest bogiem trupów, to powinniście sobie zdawać z tego sprawę.

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 01.12.2021