Komunia w małym gronie

dodane 00:24

Każdy uczeń Chrystusa jest kapłanem

 

J 6

 64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. 65 Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». 66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga». 70 Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem». 71 Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go wydać.

 

Tam nad jeziorem, jak Jezus mówił o swoim Ciele i Krwi, to Żydzi nie uwierzyli. No i Jezus zrobił ostatnią wieczerzę z tymi, którzy uwierzyli.  Przecież mógł zrobić komunię dla tłumów, jak dla nich rozmnożył chleb. No ale tamci, to trudno by było powiedzieć, że uwierzyli. Aby Komunia zadziałała, to jednak potrzebna jest wiara. Każdy dostaje proporcjonalnie do swojej wiary.

Mt 20

24 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. 25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

 

No a ci, którzy dzisiaj rządzą w Kościele, to służą, czy raczej królują na sposób światowy? Jezus żadnych faryzejskich przywódców nie wybierał. Wybrał dwunastu prostych ludzi, którzy poza Mateuszem, to prawdopodobnie pisać i czytać nie umieli. Oni by się nawet nie ośmielili głosić swoich własnych nauk. Oni głosili Ewangelię. Głosili słowo w słowo to, czego nauczał Jezus. To później przyszli tacy wielce wykształceni, jak Paweł i zaczęli głosić swoje własne nauki i zakłamywać naukę Jezusa. No a Ewangelie powstały tak, że głoszone przez Apostołów nauki ludzie piśmienni zapisywali i takie kartki z pojedynczymi naukami krążyły wśród chrześcijan. Dopiero później na podstawie takich kartek skompletowano Ewangelie. Na początku Komunię realizowano po domach w niewielkim gronie rodziny, przyjaciół i znajomych przy wspólnym stole. Nie było żadnych celebransów uprawnionych do przewodniczenia. Na dowód list do Koryntian:

1 Kor 11

 20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. 22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę! 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. 30 Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. 

 

No więc, jeśli jedni na drugich nie czekali, to nie było celebransa i w niewielkich gronach łamali się chlebem. To na podstawie tego listu później zaczęto zabraniać Komunii wszystkim, a wyznaczano osoby uprawnione. No i w ten sposób Komunia stała się dla wielu trudno dostępna, bo do tego potrzebny był celebrans z uprawnieniami. No i po pierwszym dynamicznym rozwoju chrześcijaństwa, z powodu zaniku ogólnie dostępnej Komunii, chrześcijaństwo zaczęło przeżywać kryzys i zostało zawłaszczone przez faryzeuszy, którzy zaczęli sprawować władzę na sposób światowy. Komunia powinna być realizowana dokładnie tak, jak to Jezus przedstawił podczas ostatniej wieczerzy. No a jak ludzie poprawiają Boga, to później niestety idą za tym konsekwencje. Jak rozumiem Komunię, to tłumaczyłem już pewnie kilka razy.

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 17.04.2021