Wiara budowana na skale

dodane 22:03

Wiara zbudowana na nauce Jezusa jest skałą, na której jest zbudowany Kościół.

Mt 7


24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Jezus swoją naukę nazywa skałą, na której warto budować.

 

Mt 16


13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków»5. 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

 

Dlaczego Jezus Szymona nazwał Piotrem i później mu powiedział, że na nim (na skale) zbuduje swój Kościół. Wcześniej zaś mówił, że Jego nauka jest skałą, na której mamy budować swój dom. To proste. Piotr głosił Ewangelię, a więc powtarzał tylko nauki Jezusa i nic od siebie nie dodawał. To przez niego głoszona nauka Jezusa jest tą skałą, na której Kościół jest zbudowany. No bo Piotr stał się przezroczysty dla tej nauki Jezusa. Możemy bez obawy budować na tym, co głosił Piotr. No a w swoim objawieniu Jezus ani razu nie wspomniał o Pawle. Więc czy objawienie Jezusa było niepełne i potrzeba było takiego Pawła, który te wszystkie nauki będzie tłumaczył? To dlaczego Jezus powiedział, że to Piotr jest tą skałą, na której zbuduje swój Kościół. No, może Jezus chciał nam powiedzieć, że tylko pod tymi Jego naukami, które głosił Piotr, chce się podpisać, a pod naukami innych nauczycieli się nie podpisuje. W innym miejscu Jezus powiedział:

Mt 23

Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem5; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

 

No i tutaj jest wyraźnie, że Nauczyciel Jest Jeden. To i nauka jest jedna i nie ma innych nauk dających zbawienie, bo tylko gwarancja Jezusa jest warta wiary. Chcecie budować swoją wiarę na naukach Pawła, których Jezus nigdy nie uwiarygodnił w swoim objawieniu, to Wasz wybór i Wasza odpowiedzialność.

nd pn wt śr cz pt sb

30

31

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 27.09.2020