Albo wszyscy, albo nikt

dodane 13:40

O Kielichu Pańskim

 

 

Jezus podczas ostatniej wieczerzy ustanowił Komunie w dwóch oddzielnych aktach, a podając uczniom kielich mówił tak:

Mt 26

27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 

Pozbawienie wiernych udziału w Kielichu Pańskim było jak najbardziej celowe. Trudno tutaj mówić, że się ktoś w tej sprawie pomylił. Już wtedy Żydzi mieli w tym kościele dużo do powiedzenia. Wprowadzili taką komunię aby ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa i trzymali się Starego Przymierza, mogli udawać chrześcijan.
Skoro tylko kapłan wypijał z kielicha, a podczas udzielania Komunii o Krwi Chrystusa już nikt nie wspominał, to bez obawy o złamanie zakazu spożywania krwi, mogli do Komunii przystępować.

Teraz nauczanie, że w tym kawałku chleba jest również Krew Chrystusa, jest obłudne, bo podczas udzielania Komunii nauki tej nikt  nie potwierdza. Mówi się  tylko "Ciało Chrystusa", a o Krwi Jego nikt już nie wspomina.

 

Teraz o tym Kielichu Pańskim jest w dwóch miejscach w Biblii:

Raz  -  w Dn 5

Dwa  -   w Apokalipsie

W Apokalipsie jest taki fragment:

Ap 18


I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.

Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!

Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
Ponieważ mówi w swym sercu:
"Zasiadam jak królowa
i nie jestem wdową,

i z pewnością nie zaznam żałoby",

 

I to jest właśnie o Kielichu Pańskim zawłaszczonym przez nierządnicę.

 

Kielich Pański Bóg przeznaczył dla wszystkich, a nie tylko dla wybrańców. Skoro z niego nie piją wszyscy, to nikt z niego nie pije. W tym zawłaszczonym kielichu nierządnica doprawia sobie wino. Dlatego Kościół jest w ruinie i wszystko się wali.------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

10

12

13

15

16

20

21

22

23

26

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 29.01.2020