Jezus przywrócił królowanie Boga

dodane 22:28

 

 

1 Sm 10

17 Tymczasem Samuel zwołał lud do Mispa. 18 Odezwał się wtedy do Izraelitów: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu i wyzwoliłem was z ręki Egiptu i z ręki wszystkich królestw, które was ciemiężyły. 19 Lecz wy teraz odrzuciliście Boga waszego, który uwolnił was od wszystkich nieszczęść i ucisków i rzekliście Mu: "Ustanów króla nad nami". Ustawcie się więc przed Panem według pokoleń i według rodów». 20 Samuel kazał wystąpić wszystkim pokoleniom Izraela i padł los na pokolenie Beniamina. 21 Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich rodów, i padł los na ród Matriego. <I nakazał wystąpić z rodu Matriego po jednemu>, a los padł na Saula, syna Kisza. 

 

Izraelici odrzucili królowanie Boga i zdecydowali, że będą służyć człowiekowi. Chcieli być jak inne narody. Od tego momentu zaczęły się ich problemy wynikające z ułomności ludzkiej władzy. Bóg odrzucił Saula, bo Saul nie chciał służyć Bogu. Chciał sam królować. Na miejsce Saula Bóg wybrał Dawida, Człowieka po Jego myśli.  Dawid w piśmie symbolizuje Jezusa:

 

Ez 34

23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. 

 

Ez 37

23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. 

 

Właśnie poprzez Jezusa Bóg pozwala człowiekowi wrócić na powrót pod panowanie Boga, Pod panowanie Jezusa. Trzeba po prostu odrzucić panowanie człowieka i wybrać na powrót panowanie Boga. Królowie panują nad nami tylko dlatego, że wolimy służyć ludzkim królom. Takie ludzkie królowanie jest najczęściej obarczone ludzkimi błędami albo jeszcze gorzej, psychosadystycznymi skłonnościami władców. Nie musimy już służyć władcom, chcącym realizować swoje psychopatyczne idee. Możemy odrzucić ich panowanie i wybrać panowanie Jezusa. Wystarczy, że nie będziemy realizowali poleceń niezgodnych z dekalogiem. Wystarczy nie brać srebrników i zacząć służyć sobie nawzajem. To w Jedności z Bogiem i ze sobą nawzajem jesteśmy ogromną siłą zdolną pokonać tego goliata, który odbiera nam nadzieję na zwycięstwo.

Jezus zwyciężył świat. Wystarczy iść po Jego śladach aby mieć udział w Jego zwycięstwie.----Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

8

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 14.12.2019