Wreszcie się odważyłem 2

dodane 16:49

Każdy uczeń Chrystusa może Łamać Chleb

 

 

Nawiązując do mojego tekstu z kwietnia – „Wreszcie się odważyłem” spróbuję dalej uzasadniać, że każdy uczeń Chrystusa jest uprawniony żeby Łamać Chleb, tj. przewodniczyć Komunii.

 

Łk 22
Ustanowienie Eucharystii
19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

 

Czy wypowiedział te słowa tylko do dwunastu, których wybrał, czy też do wszystkich swoich uczniów, którzy w Niego uwierzą?

Na jakiej podstawie dzisiejszy Kościół pozwala tylko nielicznym i wyznaczonym Łamać Chleb? Czy Jezus kogoś wyznaczył do tej funkcji? Czy też polecił wszystkim żeby to robili. Podczas ostatniej wieczerzy to On przewodniczył i dawał Swoje Ciało i Krew do spożycia uczniom. Dzisiaj nie jest inaczej. To Sam Chrystus daje Swoje Ciało i Krew do spożycia. Wynika to ze słów Apokalipsy:

Ap 3

Bądź więc gorliwy i nawróć się!
20 Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną.

 

A więc ponad wszelką wątpliwość to Jezus Sam przychodzi do nas podczas Komunii i karmi nas Swoim Ciałem i Krwią. Wystarczy tylko drzwi otworzyć i wpuścić tego, z kim będę mógł się Przełamać Chlebem.

 

Jeszcze ciekawszy jest opis ostatniej wieczerzy z listu - 1 Kor 11:

 


17 Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. 18 Przede wszystkim słyszę - i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. 19 Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. 20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. 22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę! 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

 

Tutaj Paweł przywołuje słowa Jezusa:

””Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę””

Tutaj w ogóle nie jest możliwe żeby przy każdej takiej okazji był ktoś uprawniony do celebrowania pamiątki.

W tym liście Paweł jest niekonsekwentny logicznie. Pisze tak:

20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. . 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia,

A później krytykuje to, co robią, traktując to jako niegodne spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej.

». 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

Albo jedno, albo drugie. Jeśli to nie jest pamiątka, to nie można mówić o niegodnym spożywaniu. Jeśli jednak to, co robili, to była pamiątka wieczerzy Pańskiej, to zarzut, że nie ma u nich spożywania wieczerzy Pańskiej, był po prostu nie na miejscu.

 

Z tego opisu Pawła wynika jedno. Nie było uprawnionego do Łamania Chleba i każdy mógł to robić. Dlatego przy poszczególnych stołach zbierali się i nie czekając jedni na drugich, Łamali się Chlebem. Z czasem przerodziło się to u nich raczej w spotkanie towarzyskie, a nie celebrowanie pamiątki ostatniej wieczerzy i o to miał do nich pretensje Paweł w tym liście.------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

31

3

4

5

6

10

12

13

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 18.11.2019