Uczniowie Chrystusa

dodane 22:49

Nauka Jezusa jest jedna i niezmienna. Nikt nie ma prawa jej zmienić.

2 Mch 6,18-31

 W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak wybierając raczej chwalebną śmierć aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na osobne miejsce i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiar. Tak postępując uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia, przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie ucieknę. Dlatego jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okażę się godny swojej starości, młodym zaś pozostawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i święte Prawa. To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych przez niego słów zamienili miłosierdzie na surowość, sądzili bowiem, że one były szaleństwem. Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział: Bogu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż Jego się boję. W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią pozostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty

 

 

Tutaj jest jasno wyłożone, że to, co powiedział Bóg jest ponad prawem ustanowionym przez człowieka. Kto ślubuje człowiekowi a potem stawia żądania człowieka ponad prawem Boga, bo sądzi, że posłuszeństwo człowiekowi jest ważniejsze od tego, co powiedział Bóg, jest po prostu głupcem. To Bóg go rozliczy z tego, że wystąpił przeciwko Bogu, łamiąc Jego prawa, aby służyć człowiekowi. Co Bóg powiedział w jednym miejscu, to nie może temu zaprzeczyć w innym miejscu. Bóg sam sobie zaprzeczyć nie może. Nie jest możliwe żeby Bóg wycofał się z tego, co wcześniej powiedział. Dlatego wszystkie słowa Jezusa zapisane w Ewangelii są niezmienne i niepodważalne. Każdy, kto podważa słowa Jezusa zapisane w Ewangeliach jest oszustem i kłamcą. Można się co najwyżej sprzeczać o prawidłowe rozumienie słów Jezusa. Niedopuszczalne jest wyrywanie pojedynczych zdań z kontekstu całej mowy i dopasowywanie tych zdań do spraw, których ta mowa nie dotyczyła. Jezus powołał Apostołów na swoich uczniów. Uczniem Chrystusa jest tylko ten, kto przestrzega nauki Chrystusa. Kto sobie wybiera na nauczyciela kogoś innego, ten nie jest uczniem Chrystusa ale uczniem tego nauczyciela, którego sobie wybrał. Wszystkie nauki, które Jezus mówił do swoich uczniów dotyczą też wszystkich następnych, którzy przyjęli Jego naukę i Go naśladują.  ------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019