Kielich pański 2

dodane 13:59

Kielich Pański nie może być przywilejem władzy.

 

Pan Jezus swoją władzą ustanowił podczas ostatniej wieczerzy spożywanie Swojego Ciała i Krwi w dwóch oddzielnych aktach.

 

Mt 26


26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

 

Łk 22

. 19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

 

Mk 14

22 A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». 23 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. 24 I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. 

 

Co znaczą słowa- „to czyńcie na moją pamiątkę"?  To znaczy – powtarzajcie dokładnie ten rytuał. „to czyńcie” nie pozwala na zmienianie czegokolwiek.

Więc realizowanie Komunii tylko pod jedną postacią jest zaprzeczeniem wprost słowom Jezusa wypowiedzianym podczas ostatniej wieczerzy.

 

A więc co się dzieje jeżeli ten kielich nie jest wykorzystywany zgodnie z wolą Boga?

Celebrans wykorzystuje ten kielich ( bo przecież się reklamuje, że jest to kielich Pański) do wyróżniania tych, których do tego kielicha dopuszcza. Jest to królewski przywilej do którego mają prawo tylko nieliczni – ulubieńcy króla. A więc sytuacja jest taka sama, jak w Księdze Daniela. Król używa kielicha Pańskiego nie do tego, do czego Bóg ten kielich przeznaczył ale do swoich własnych celów. Celebrans też nie dzieli kielicha ze wszystkimi, tak jak to Bóg ustanowił ale traktuje kielich jako przywilej władzy.

Kościół nauczając, ze pod każdą z postaci Eucharystycznych jest cały Chrystus i spożywając tylko Chleb uzyskujemy takie same łaski jak spożywając pod dwiema postaciami, po prostu kłamie.  Jezus powiedział tak:

J 6

55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

No i tutaj wychodzi kłamliwość nauczania Kościoła. Chleb nie jest prawdziwym napojem, wiec nie może zawierać Krwi Chrystusa. Wino nie jest prawdziwym pokarmem, więc nie może zawierać Ciała Chrystusa. Ciało spożywamy pod postacią Chleba, bo chleb jest prawdziwym pokarmem, Tak samo Krew Chrystusa pijemy pod postacią Wina, bo wino jest prawdziwym napojem. Stąd jest tylko jeden wniosek. Nie da się spożyć całego Chrystusa pod jedną postacią Eucharystyczną.-----Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019