Jest we mnie Chrystus

dodane 12:29

Bóg jednoczy tych, którzy w Nim trwają

J 6

56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

J 14

9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 

J 15

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

J 17

20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 

 

W najbardziej podstawowym interesie nas chrześcijan jest to żeby Chrystus w nas zamieszkał. Jeśli Bóg jest w nas, to nie mamy czego się lękać. Przecież nikt Takiego Mocarza nie jest w stanie pokonać. Każdy grzech osłabia naszą więź z Bogiem, a każde spożycie Jego Ciała i Krwi tą więź umacnia. Jezus wzywa nas do jedności ze Sobą ale też wzywa nas do jedności z braćmi w wierze. Brat, to nie jest to samo co bliźni. Bliźnim są wszyscy ludzie, a bratem i siostrą są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Bratem i siostrą są ci, z którymi Łamiemy się Chlebem. To z nimi mamy więź poprzez więź z Samym Bogiem. W jedności możemy być tylko z tymi, którzy tak jam my są w jedności z Bogiem. Po prostu tylko Bóg jednoczy ludzi. Szatan zaś tylko skłóca i rozprasza, skłóconych i rozproszonych trzyma w niewoli. Uczniowie szatana nie są zdolni do tego żeby komuś zaufać. Nie ufają nawet najbliższym współpracownikom, z którymi mają wspólne cele. Zawsze podejrzewają zdradę, bo przecież wszyscy naokoło chcieli by zająć ich miejsce. Dlatego uczniowie szatana żyją cały czas w stresie. Uczniowie Boga nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie tracą spokoju, bo wiedzą, że ich Bóg ma wszystko pod kontrolą. Przecież nawet śmierć fizyczna, to jest tylko przejście, a to przejście wcześniej, czy później i tak musi nastąpić. Więc zacznijmy spożywać Ciało i Krew Chrystusa już dziś, aby za jakiś czas Bóg nas na powrót zjednoczył.

 

Ez 37

  4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" 5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha  po to, abyście się stały żywe. 6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». 7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. 8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. 9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». 10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie

No właśnie. Jeśli ten Duch Boży będzie w nas, to będziemy stanowili wojsko bardzo, bardzo wielkie. Jezus już zwyciężył świat. Zaprasza nas do walki, abyśmy mieli udział w Jego zwycięstwie. Pokazał nam drogę do zwycięstwa.--------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

8

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 14.12.2019