Rozmowa z Yarpenem 2

dodane 22:32

Narodzenie z Ducha

 

Yarpen Zirgin  |  Dziś 18:11  14,09,2019

"Narodzić się z Ducha znaczy Spożyć Ciało i Krew Chrystusa."

Przytocz, proszę, fragment Pisma Świętego, w którym zapisano taką naukę.

 

 

Rozmawialiśmy o tym w temacie "Wyjście z Egiptu na wierze. Nie byłem tam precyzyjny i twierdziłem, że narodzenie z wody i z Ducha to jest sakrament Pokuty. Myliłem się. sakrament pokuty jest tylko narodzeniem z wody, czyli jest obmyciem z grzechu. Jest to tylko przygotowanie do narodzenia z Ducha. Narodzenie z ducha następuje po narodzeniu z wody i po przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. 

Wejść do królestwa Bożego mogą tylko Żywi - zgadzasz się z tym, czy też nie?

Jeśli ktoś umarł na skutek grzechu, to jest martwy - zgadzasz się z tym, czy też nie?

Skoro jest martwy, to do królestwa Bożego nie należy - zgadzasz się z tym, czy też nie?

Więc teraz wróćmy do słów Jezusa

"""«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego."""

 

Tutaj widzisz, że jeśli ktoś wypadnie z królestwa, to musi spełnić ten warunek przedstawiony przez Jezusa. Jezus nie przedstawił nigdzie innej możliwości wejścia do królestwa, a więc za każdym razem aby wrócić, to trzeba spełnić ten warunek.

 

Teraz weźmy J 6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

 

Tutaj Jezus tłumaczy, co trzeba robić aby w sobie to Boże Życie mieć. Skoro człowiek jest martwy, to jeśli nie spożyje Ciała i Krwi Chrystusa, to dalej będzie martwy, Bo te słowa Jezusa jednoznacznie świadczą o tym, że kto nie spożywa, to Życia w sobie nie ma.

Dalej J 6

56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 

Jeśli trwasz w Chrystusie, a Jezus wyraźnie wskazuje, w jaki sposób w Nim trwać, to masz z Bogiem Żywy kontakt. Po prostu jesteś członkiem Jego królestwa. Widzisz, słyszysz i rozumiesz, co Bóg do Ciebie mówi. A więc Yarpen, aby trwać w Chrystusie i należeć do Jego królestwa, to trzeba spożywać Ciało i Krew Chrystusa. Więc Yarpen sama spowiedź to jest za mało, bo spowiedź nie przywraca Życia. To jest narodzenie z wody i jest to przygotowanie do narodzenia z Ducha, czyli do Przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa, które ożywia i umacnia człowieka w walce z szatanem.

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019