W kielichu, w którym przyrządzała wino

dodane 22:13

Nierządnica na siedmiu wzgórzach

Ap 17

A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
i brudów swego nierządu.
A na jej czole wypisane imię - tajemnica:
"Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".
I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa,

a widząc ją bardzo się zdumiałem.

Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!
Siedem głów to jest siedem gór tam,
gdzie siedzi na nich Niewiasta.

18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto,
mające władzę królewską nad królami ziemi»

 

 

Ap 18

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!
Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
Ponieważ mówi w swym sercu:
"Zasiadam jak królowa
i nie jestem wdową,

i z pewnością nie zaznam żałoby",
dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
śmierć i smutek, i głód;
i będzie ogniem spalona,
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

 

No i tutaj wyjaśnia się sprawa kielicha zawłaszczonego przez nierządnicę. W tym kielichu nie ma Krwi Chrystusa, bo Jezus Podnosząc kielich mówił – pijcie z niego wszyscy, a później dał pić wszystkim. Nierządnica mówi – pijcie z niego wszyscy ale sama wypija i nikomu nie daje. Wyrok na siebie wypija, zawłaszczając to, co Bóg dał wszystkim. To, że uprawiała nierząd z królami ziemi i przelewała krew proroków i świętych, to jest raczej oczywiste. Wystarczy poczytać trochę historię, jak wysyłała wojska aby wygubić tych, którzy jej się sprzeciwiali.

Więc wyjdźcie z niej i nie ukrywajcie jej plugastw. Czas się oczyścić z wszystkich jej grzechów aby nie ponieść tych wszystkich plag jej przeznaczonych. Jej grzechy obciążają wszystkich, którzy uczestniczyli w jej nierządzie. Z tych grzechów nigdy się nie obmywaliśmy, a przecież takie grzechy obciążają całą wspólnotę, nie tylko tych, którzy ścinali ale też tych, którzy nie protestowali. A nikt do tych grzechów nie chce się przyznać. Zostały zakopane w archiwach aby nikt się nie dowiedział prawdy. Bez stanięcia w prawdzie nie ma przebaczenia. Dlatego nad Kościołem zbierają się czarne chmury, a nierządnica dalej nie jest świadoma powagi sytuacji.

Tak, jak jest napisane:

Ap 18

"Zasiadam jak królowa
i nie jestem wdową,
i z pewnością nie zaznam żałoby",

---------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

5

7

9

10

11

12

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dzisiaj: 18.09.2019