Saul, to Wasza historia Żydzi.

dodane 14:23

Nie idźcie tą drogą

Saul,to Wasza historia Żydzi.

 

Już kiedyś pisałem, że Saul odzwierciedla historię Izraela (naród Żysowski), a Dawid odzwierciedla naród polski. Na miejsce żydów Bóg wybrał naród polski. Teraz to my jesteśmy Izraelem, narodem wybranym. Te wszystkie pretensje Żydów do Polaków, to jest zapisane w Biblii jako pretensje Saula do Dawida. Przyjęliśmy Was jak Braci ale cały czas izolowaliście się od nas i traktowaliście nas jak ludzi gorszego sortu, których można oszukiwać i wykorzystywać. Traktowaliście nas, jak pasożyt traktuje swojego żywiciela. Więc zastanówcie się Żydzi i wyciągnijcie z historii Saula wnioski. Nie idźcie tą drogą, którą poszedł Saul. Obleczcie się w wory i żebrajcie o Boże miłosierdzie, a może Bóg się nad Wami ulituje i nie spotka Was los Saula. Przecież Pismo Jest po to żeby wyciągać wnioski z błędów naszych poprzedników. Dawid cały czas próbował być lojalny względem Saula ale Saul nie chciał tego widzieć. Sam chciał królować, chociaż zdawał sobie sprawę z odrzucenia przez Boga.

 

Łk 20

 

Przypowieść o przewrotnych rolnikach29 I zaczął mówić do ludu tę przypowieść: «Pewien człowiek założył winnicę3, oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. 10 W odpowiedniej porze4 wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym. 11 Ponownie posłał drugiego sługę. Lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. 12 Posłał jeszcze trzeciego; tego również pobili do krwi i wyrzucili. 13 Wówczas rzekł pan winnicy: "Co mam począć? Poślę mojego syna ukochanego, chyba go uszanują". 14 Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą mówiąc: "To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze". 15 I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? 16 Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym». Gdy to usłyszeli, zawołali: «Nie, nigdy!» 17 On zaś spojrzał na nich i rzekł: «Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła?5 18 Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».
19 W tej samej godzinie uczeni w Piśmie i arcykapłani chcieli koniecznie dostać Go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść.

 

 

Mt 21

 

Przypowieść o przewrotnych rolnikach13


33 Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę14, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: "To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?» 41 Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 42 Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach15. 43 Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».
45 Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 46 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

 

Wyrok jest nieodwołalny i Żydzi zostali odrzuceni przez Boga. Tak samo ci, którzy dzisiaj królują, też zostali odrzuceni. Nowy Izrael, to ci, którzy są uczniami Chrystusa i są sługami wszystkich. To ci, którzy potrafią się jednoczyć i służyć dla wspólnego dobra. To ci, którzy spożywają Ciało i Krew Chrystusa i słuchają Jego głosu.

nd pn wt śr cz pt sb

5

7

9

10

11

12

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dzisiaj: 18.09.2019