Kłamstwo Trydentu

dodane 22:58

Czy to był ukłon w stronę Żydów, którzy nie mogli spożywać krwi? Chyba po to żeby mogli udawać, że wierzą.

Kłamstwo trydentu.

Szkoła Teologii

Kościół naucza, że „pod każdą z obu postaci jest zawarte to samo, co pod obiema. Cały bowiem i integralny Chrystus jest pod postacią chleba i pod każdą jej cząstką; podobnie cały jest pod postacią wina i jej cząstkami” (Sobór Trydencki, ses. XIII: Dekret o Najświętszej Eucharystii

 

Ad. 2. Kościół głosi, że Pan Jezus jest obecny w pełni nie tylko pod każdą z postaci eucharystycznych, ale także w każdej jej cząstce. Św. Augustyn wyraził to słowami: „Każdy z osobna przyjmuje Chrystusa Pana, a w każdej cząstce jest On cały, w żadnej – nie pomniejszony, cały daje się każdemu” (za: Summa Teologii III, q. 76, a. 3). W nauczaniu Kościoła z mocą podkreślano, że substancja chleba i wina zostaje przemieniona w substancję Ciała i Krwi Chrystusa (transsubstancjacja) oraz że cały Chrystus obecny jest pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina (konkomitancja – w konsekrowanej hostii współobecna jest Krew Pańska, a w konsekrowanym winie Jego Ciało): „Mocą samych słów przemienia się substancja chleba w ciało Chrystusa, a substancja wina w krew. Tak jednak, że cały Chrystus jest pod postacią chleba i cały pod postacią wina. Pod każdą cząstką konsekrowanej hostii i konsekrowanego wina, po jej oddzieleniu, jest cały Chrystus” (Bulla o Unii z Ormianami Exultate Deo, 1439).

 

Te nauki w żaden sposób nie są zgodne z tym, czego nauczał Jezus. Jezus powiedział tak:

J 6

55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 

Więc  z tego jest wniosek, że w konsekrowanej hostii nie może być obecna Krew Chrystusa, bo Chleb nie jest prawdziwym napojem i ani grama prawdziwego napoju nie zawiera. Podobnie i w winie nie ma prawdziwego pokarmu, więc w winie nie ma Ciała Chrystusa.

Pan Jezus jasno i wyraźnie określił podczas ostatniej wieczerzy, w jaki sposób mamy spożywać Jego Ciało i Krew. Powiedział  -  „To czyńcie na moją pamiątkę” . To czyńcie  – znaczy – powtarzajcie dokładnie ten rytuał.

Jasno i wyraźnie powiedział, że mamy powtarzać rytuał ostatniej wieczerzy. Nie mamy prawa nic w tym zmieniać. Ponad wszelką wątpliwość, Komunia powinna być udzielana pod dwiema postaciami.

 

 

Teraz w Ez 37 o ożywianiu, jest to przedstawione w dwóch etapach. Najpierw w pierwszym etapie kości obrosły ciałem i powróciło ciało ale nie było jeszcze w nim życia. To jest pierwszy etap po spożyciu Ciała Chrystusa. Dopiero w drugim etapie po spożyciu Krwi Chrystusa wstąpił w nich Duch Boży i stanęli na nogi , ‘Wojsko bardzo, bardzo wielkie” (ożywamy dopiero po spożyciu Krwi Chrystusa)

We Krwi jest Życie.

Kpł 17

14 Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi.

 

A więc aby mieć w sobie Życie, powinniśmy spożywać Krew Chrystusa pod postacią prawdziwego napoju, tak samo i Jego Ciało pod postacią prawdziwego pokarmu.-------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

10

12

13

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 24.01.2020