Jeszcze Żyję

dodane 10:17

Kontrowersje, co do godziny ukrzyżowania Pana Jezusa

Według Marka

23 Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. 24 Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.

 25 A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. 26 Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: «Król Żydowski». 27 Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 28 Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. 

 

Śmierć Jezusa:

Marek

Śmierć Jezusa


33 A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 34 O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 35 Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». 36 Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]». 37 Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 
 

 

Mateusz

 

Śmierć Jezusa


45 Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. 46 Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 47 Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła». 48 Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. 49 Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». 50 A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. 
 

Łukasz

Śmierć Jezusa

44 Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 45 Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 46 Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. 
 

 

Więc jak by złożyć do kupy te trzy Ewangelie i wyciągnąć z nich wnioski, to Jezusa ukrzyżowano o dziewiątej, około dwunastej mrok ogarnął całą ziemię, a o piętnastej Jezus umarł. Stąd Jezus wisiał na krzyżu sześć godzin. Czy taka jest prawda?

Godzinę ukrzyżowania podaje tylko Marek ale on nie był naocznym świadkiem.

 

W związku z wyrzuceniem mnie z katolika w dość niezwykłych okolicznościach, pisałem o tym, że Jezusa ukrzyżowano około dwunastej, a około piętnastej umarł na krzyżu, Do tych godzin odnosił się mój rachunek prawdopodobieństwa zrobiony na tą okoliczność. Nie da się zaprzeczyć, że Mark podaje dziewiątą, jako godzinę ukrzyżowania. Wyglądało by na to, że popełniłem katastrofalny błąd jak pisałem, że Jezusa ukrzyżowano około dwunastej. Bo jeśli Jezusa ukrzyżowano około dziewiątej, to ten rachunek mogę sobie w buty włożyć.

Zapytałem się więc Pana Jezusa wprost – co ja mam z tym fantem zrobić?

No i dzisiaj nad ranem miałem dość niezwykły sen. Jestem na pięknej asfaltowej drodze. Na tej drodze stoi koń z furmanką. W pewnym momencie koń bardzo przestraszony zaczyna z niezwykłą prędkością biec do tyłu. Furmanka skręca w zagajnik i rozlatuje się w drobny mak. Koń zmasakrowany legł w tych chaszczach. Myślę, że to już po nim. Za chwilę przychodzi mój ojciec i pochyla się nad koniem i mówi – żyje. Ja nie dowierzam. Koń podnosi głowę ale nie jest w stanie się podnieść. Wokół pełno krwi i jakiś pies chłepce tą krew.

No cóż – panika i bieg do tyłu może się dla mnie źle skończyć. Wielu by się ucieszyło z mojej klęski. Spokojnie, Żyję. Nic poważnego się nie stało Ojciec jest przy mnie.

 

W związku z tymi kontrowersjami w godzinach podanych w Ewangelii, zacząłem się przyglądać wszystkim opisom związanym z ukrzyżowaniem i śmiercią Jezusa. Czytając tylko Ewangelie synoptyczne, to byłbym ugotowany. Marek podaje godzinę dziewiątą, jako godzinę ukrzyżowania. Nikt inny tej godziny nie podaje. Wszyscy są zgodni jedynie co do tego, że od dwunastej do piętnastej mrok ogarnął ziemię. Wszystkie trzy opisy są bardzo podobne i różnią się tylko w szczegółach. No ale jest jeszcze Ewangelia Jana, a wszystko na to wskazuje, że tylko on był naocznym świadkiem tych wydarzeń, które opisuje. Więc co Jan pisze?

 

J 16

Wyrok


13 Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.

14 Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» 15  A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». 16 Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. 

 

No i tutaj jest, że Piłat wydał wyrok dopiero około godziny dwunastej.

Nie da się to pogodzić z dziewiątą godziną ukrzyżowania, jaką podaje Marek. Ja wierzę Janowi, bo Jan był naocznym świadkiem tych wydarzeń. Pozostali Ewangeliści czerpali swoją wiedzę tylko z opowiadań innych. Są oni zgodni tylko co do jednego, ze o dwunastej mrok ogarnął ziemię. Człowiek Boga przybił do krzyża. ( to moja konkluzja) -----------Http://prorok.phorum.pl
 

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 18.02.2020