We krwi jest życie

dodane 23:54

"Pijcie z niego wszyscy"

 

 

Kpł 17


10 Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciwko temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. 11 Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. 12 Dlatego dałem nakaz Izraelitom: Nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was nie będzie spożywał krwi. 13 Jeżeli kto z Izraelitów albo z przybyszów, którzy się osiedlili między wami, upoluje zwierzynę jadalną, zwierzę lub ptaka, wypuści jego krew i przykryje ją ziemią. 14 Bo życie wszelkiego ciała jest we krwi jego - dlatego dałem nakaz synom Izraela: nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, bo życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. Ktokolwiek by ją spożywał, zostanie wyłączony. 

 

W Starym Przymierzu był zakaz spożywania krwi. Ten zakaz miał utrwalić w Izraelitach przekonanie, że we krwi jest życie. Teraz Jezus podczas ostatniej wieczerzy zniósł Stare Przymierze zastępując je Nowym Przymierzem we Krwi Swojej. Tym samym zakaz spożywania krwi został w tym momencie zniesiony. Żydzi dobrze wiedzieli, że we krwi jest życie i jak Jezus dał im Swoją Krew do picia, to dobrze rozumieli, że w ten sposób Jezus dzieli się z nimi Swoim Boskim Życiem. Tylko tym, którzy chcieli trwać w Starym Przymierzu, wydawało się to nie do przyjęcia. My w Komunii nie spożywamy ludzkiego ciała i ludzkiej krwi Chrystusa. My spożywamy To, czego nam brakuje. My spożywamy Jego Boskie Ciało i pijemy Jego Boską Krew. W Jego Boskiej Krwi, jest Jego Boskie Życie, którym Jezus dzieli się z nami.  Swoim nadprzyrodzonym Życiem dzieli się z nami Jezus. Krew Chrystusa jest niezbędna aby mieć w sobie nadprzyrodzone Życie Chrystusa. Jezus dawał im kielich i mówił – „pijcie z niego wszyscy”  -------------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 18.02.2020