Spróbowałem na forum „Racjonalista”

dodane 20:52

Wiedziałem, że będzie trudno, a nawet bardzo trudno

 

Chyba po to mnie Bóg tam posłał, żebym się nauczył cierpliwości. Tak po ludzku, to można by się załamać, no ale muszę to potraktować, jako czas próby. A może i tam ze mną nie wytrzymają i mnie wyrzucą?

A tutaj taki tekst w obronie Komunii. Przecież zawsze za miłość do Komunii mnie prześladowali.


J 6
53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

To jest obietnica Boga na Życie Wieczne. Obietnicy gwarantującej Życie Wieczne nie może dać żaden człowiek. To szatan chce nas pozbawić udziału w tej obietnicy. Chce tak zakłamać słowa Jezusa, żebyśmy nie realizowali spożywania Ciała i Krwi Chrystusa w taki sposób, jak to przedstawił Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Chce za wszelką cenę aby się spełniły słowa Jezusa:

"""Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie"""
Zwodzi ludzi na sto różnych sposobów, opacznie im tłumacząc różne fragmenty Pisma, aby tylko nie spożywali Ciała i Krwi Chrystusa. Stąd tysiące nauczycieli zakłamujących Nauki Jezusa i rozrywających Kościół Chrystusa. Stąd nauki o chlebie duchowym i zbędności praktykowania Łamania Chleba. Stąd niektórzy spożywają tylko zwykły chleb i piją wino na pamiątkę. Stąd podważanie prawdziwości słów Jezusa ustanawiających Łamanie Chleba. To wszystko po to, żebyśmy zaprzestali praktykować spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa - Żywego Boga. To dzięki tej praktyce Bóg napełnia nas swoją nieśmiertelnością, Swoim Boskim Życiem. Szatan wobec tej praktyki jest bezradny i dlatego z taką zaciekłością zakłamuje Prawdę.----------
Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

6

8

9

11

13

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 24.10.2019