Simon na katoliku napisał

dodane 20:21

W Temacie: Czy każdy rozłam/podział jest zły?


Ciekawa teza na temat tego, że sakramenty to wymysł teologów a nie Pana Boga, biorąc pod uwagę fakt, każdy sakrament ma podstawy w Piśmie Świętym:

1. Chrzest - Mk 16,16; Mt 28,19; J 3,5
2. Bierzmowanie - Dz 8,14-17 
3. Eucharystia - J 6,53-54; Mt 26,26-28; Łk 22,19-20
4. Spowiedź - J 20,21-23
5. Namaszczenie chorych - Jk 5,14-15
6. Kapłaństwo - Tyt 1,5
7. Małżeństwo - Mk 10,6-9

Wt cze 18, 2019  1:15 am

 

 

T t 1


W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, [może nim zostać] jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność. Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. 

 

No i gdzie tu jest jakieś uzasadnienie dla kapłaństwa?

 

1 Tm 5


17 Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. 18 Mówi bowiem Pismo: 
Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu oraz: 
Godzien jest robotnik zapłaty swojej. 
19 Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków. 20 Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem. 

1 Tm 4

12 Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! 13 Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. 14 Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. 15 W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. 16 Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

 

 

 

 2 J 1  »»

 

2 J 1, 1 - "Prezbiter" - tytuł zwierzchnika gmin chrześcijańskich. Tu oznacza św. Jana zajmującego wybitne stanowisko kościelne w Efezie; "Wybrana Pani" - przenośnia oznaczająca nie znaną nam bliżej gminę chrześcijańską w Azji Mniejszej; "w prawdzie", tj. w Chrystusie, który sam jest prawdą.

 

Kapłaństwo nie ma żadnego uzasadnienia w Nowym testamencie, a już na pewno nie w Tt 1,5

 

Prezbiter w NT oznacza tylko zwierzchnika gminy chrześcijańskiej i nie ma nic wspólnego z kapłaństwem. Za czasów Apostołów nikt nie wyznaczał i nie wyświęcał kapłanów. Jak już zabrakło Apostołów, to Żydzi zaczęli stopniowo wprowadzać swoje obyczaje do chrześcijaństwa  i  miedzy innymi wprowadzono kapłanów, którzy coraz bardziej podkreślali swoją „świętość” aby żyć na koszt  innych.

 

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019