Zostaliśmy pozbawieni udziału w Kielichu Przymierza.

dodane 10:43

"Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!"

Byłem wczoraj na mszy, na Kobielskiej. Po mszy poszedłem do księdza zapytać się, dlaczego nie dostajemy Krwi Chrystusa. Odpowiedział,że jest zakaz udzielania Komunii pod dwiema postaciami i muszą mieć pozwolenie na taką Komunię. Udziela się jej w specjalnych okolicznościach lub za pozwoleniem biskupa.

Jednym słowem Komunia pod dwiema postaciami, to jest przywilej, którego dostępują nieliczni.

 

Ez 34

Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. 

 

Tutaj Ezechiel opisuje właśnie taki przywilej.

 

J6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

 

Tutaj Jezus wyraźnie mówi, że picie Jego Krwi jest tak samo niezbędne do tego aby mieć w sobie Życie, jak spożywanie Ciała Chrystusa.

 

 

Mt 26

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 

Tutaj Jezus znowu mówi żeby z kielicha wszyscy pili.

 

Łk 22

19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. 

 

Tutaj Jezus znowu mówi o niezbędności udziału w kielichu, bo jak można mieć udział w przymierzu, nie mając udziału w kielichu, który jest Nowym Przymierzem?

 

Reasumując:

Pozbawiając nas udziału w kielichu, pozbawia się nas udziału w Nowym Przymierzu. Pasterze sami siebie pasą, a pozostałych nie chcą dopuścić do tego aby mieli w sobie Życie. No bo jak by mieli w sobie Życie, to nie było by możliwe utrzymywanie ich w niewoli.

Prawdę napisał Ezechiel o tych pasterzach:

Sami siebie pasą, a z nami obchodzą się okrutnie. Trzymają nas w niewoli i żyją na nasz koszt.

 

Ez 34

10 Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. 11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. 25 Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będę mogły [owce] bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. 26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. 27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. 

 

Więc pasterze pakujcie walizki i zaczynajcie żebrać o Boże miłosierdzie. Może Bóg się nad wami ulituje.-------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

6

8

9

11

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 15.10.2019