Wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają

dodane 01:23

To Bóg daje. Człowiek jest tylko sługą.

Ez 34

1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? 3 Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. 4 Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi.

11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 13 Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. 14 Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. 15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.

23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem

27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.

 

A więc o jakie jarzmo może tutaj chodzić?

 

Mój sem sprzed półtora roku:


"Najgorsze bydło" też człowiek.

Miałem właśnie dziwny sen. Przechodziłem przy jakimś ogrodzeniu i zza tego ogrodzenia przybliżył się byk i swoją mordą sięgnął w moją stronę. Je chcąc go pogłaskac, niechcący zdiąłem mu z rogów jakież jarzmo. Byk uwolniony z tego jarzma opuścił ogrodzenie i zaczął się oddalać. Ja za nim z tym jarzmem w ręku ścigam go żeby wrócił za ogrodzenie. Dopadłem go wreszcie, próbuję założyć jarzmo. Wyrywa mi się, a ja staram się go powstrzymać. Widzę uwalaną białą koszulę, którą miałem na sobie. W końcu byk zamienia się w faceta i mówi - tutaj w sklepie są mi winni 9.40 za pięć minut wracam. No i się obudziłem. Po wczorajszy dniu na katoliku nie miałem problemu żeby zrozumieć ten sen. - "najgorsze bydło",też człowiek. Trzeba mu zdjąć tylko jarzmo, które go uwiera i nie daje normalnie żyć. Wróci, jak poczuje się wolny.

 

Tym jarzmem jest ta cała hierarchia Kościoła, która zniewala ludzi. Źródłem tego zniewolenia jest  zawłaszczenie Najświętszego Sakramentu.

Tam, na ostatniej wieczerzy Jezus mówił do wszystkich swoich uczniów, którzy uwierzyli. Po mowie Eucharystycznej (J6) tylko tylu przy nim zostało i dla nich urządził ostatnią wieczerzę. Te słowa z ostatniej wieczerzy dotyczą wszystkich, którzy uwierzyli, a nie tylko do wybrańców, tych, którzy sami siebie wyznaczają, udzielając sobie święceń.  Dlaczego słowa – „Jedzcie z tego wszyscy” mają dotyczyć wszystkich uczniów, a słowa – to czyńcie na moją pamiątkę” tylko apostołów – wybrańców, a nie wszystkich uczniów? Podczas ostatniej wieczerzy tylko Jezus był kapłanem. Żaden uczeń nie wykonywał czynności kapłańskiej. Wszyscy byli zwykłymi uczestnikami wieczerzy. Nawet  żaden nóg drugiemu nie obmywał. Wszystkie czynności wykonywał Jezus. – „to czyńcie na Moją pamiątkę” dotyczy więc wszystkich, tak samo jak słowa – „jedzcie z Tego wszyscy”

Teraz w Apokalipsie jest w dwóch miejscach, że wszyscy jesteśmy kapłanami:

Ap 1

5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego,
Pierworodnego umarłych
i Władcy królów ziemi.

Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
6 i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Ap 5

i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,
a będą królować na ziemi».

 

To właśnie uwolnienie spod ich władzy Najświętszego Sakramentu, uwolni nas od jarzma, którym nas zniewalają. Skoro się reklamują, że mają władzę nad Bogiem w Najświętszym Sakramencie i mogą dać, abyśmy mogli być zbawieni, albo mogą nam nie dać, pozbawiając nas możliwości zbawienia, bo determinują nasze postępowanie, zniewalając nas w ten sposób. Ich postępowanie w niczym nie naśladuje Jezusa. To jest władza sprawowana na sposób światowy.

Teraz, skoro każdy jest kapłanem, to dlaczego jeden może Łamać Chleb, a drugi nie może? Czy od władzy człowieka Bóg uzależnił swoją łaskę? Jezus kwestionuje takie rozumowanie:

J 6

32 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.

Tutaj Jezus wyraźnie mówi, że Chleb z Nieba nie daje człowiek (Mojżesz) ale Bóg Ojciec.

Mt 18

19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Potrzeba dwoje ludzi aby się Przełamać Chlebem, a Jezus na pewno przyjdzie.

Pierwsi chrześcijanie często w małych grupach Łamali się Chlebem. Wszyscy mogli łamać Chleb.-----Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019