Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba

dodane 23:28

To nie człowiek daje ale Bóg

J 6

30 Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba». 32 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.

 

””: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba””

Co te słowa dla nas oznaczają? Ano to, że to nie człowiek daje chleb z nieba ale Bóg. Człowiek nie jest żadnym decydentem w tej sprawie, bo to Bóg daje. Skoro to Bóg daje, to człowiek nie ma prawa w tej sprawie decydować, komu dać, a komu nie dać.

Tam na pustyni dawał mannę wszystkim. Jezus na ostatniej wieczerzy też dał wszystkim uczniom. Judaszowi też dał.

Mt 24

45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanieprzy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Czy sługa wyznaczony do rozdawania żywności może odmawiać pokarmu współsługom? Jeśli nie karmi tych, których powierzono jego pieczy, to co zrobi jego Pan jak wróci? Co mu zrobi, jak stwierdzi, że zagłodził tych, których miał karmić?------Http://prorok.phorum.pl

To gdzie jest napisane żeby nie dawać?

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

8

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 14.12.2019