Krzyż Chrystusa – recepta na to, jak pokonać szatana.

dodane 23:43

Wspólna strategia walki z szatanem.

 

 

Myślę, że niewielu rozumie krzyż Chrystusa. Najczęściej, to rozumowanie jest takie, że Jezus zapłacił za wszystkie grzechy świata. Wielu uważa, że na tej podstawie już są zbawieni i wystarczy tylko w to uwierzyć. To jest błędne rozumowanie. Jezus powiedział:

J 6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Tutaj jest warunek, który trzeba spełnić, bo kto nie ma w sobie Życia, to nie może być zbawiony.

Jezus powiedział:

J 14

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Skoro Jezus Jest Drogą, to my tą drogę musimy przejść. Droga nie jest do stania ale tą Drogą mamy iść. To Jezus prowadzi nas tą Drogą za rękę. Kto nie idzie, tylko stoi, to nie dojdzie. A więc na tej Drodze mamy naśladować Chrystusa. A więc tak naprawdę, to w czym mamy Go naśladować?

Jezus powiedział:

Mt 16

24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

No i tu jest kwestia – jak ten krzyż rozumieć? Myślę, że ludzie źle rozumieją ten swój krzyż. Rozumieją jako całokształt cierpienia, jakiego doświadczają. Raczej nikt tego nie traktuje jako ofiary z siebie. No ale takie myślenie jaki ma związek z krzyżem Chrystusa? Jezus przyjął swój krzyż dobrowolnie. Przyjął go jako ofiarę przebłagalną za grzechy swoich braci. Aby ten nasz krzyż był taki sam, jak krzyż Chrystusa, to też musimy się ofiarować za grzechy braci.

Podczas ostatniej wieczerzy Jezus obmył nogi uczniom:

J 13

«Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy»2. 11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce
3 przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

Jezus, obmywając im nogi, wziął ich grzechy na siebie, a następnie na krzyżu zgładził wszystkie nasze grzechy. pokazał nam sposób, w jaki możemy się pozbywać grzechów. Pierwsi chrześcijanie we wspólnocie wyznawali swoje grzechy, obmywając się z grzechów nawzajem. To było przygotowanie do Komunii. To zastępowało dzisiejszą spowiedź. Może raczej odwrotnie – spowiedź zastąpiła wcześniejszy sposób obmywania się z grzechów. Obmycie nie przywraca człowiekowi Życia. To jest tylko przygotowanie do powrotu do Życia. Dopiero Komunia przywraca człowiekowi Życie. Jeśli człowiek wypadł z łaski, to po odbytej spowiedzi nie jest jeszcze w stanie łaski, bo nie odzyskał jeszcze utraconego Życia. Życie przywraca dopiero przyjęta Komunia.

Nie jest prawdą, że ksiądz odpuszcza grzechy, bo grzechy może odpuścić tylko Bóg. My możemy tylko odpuścić tylko takie grzechy drugiemu, którymi przeciwko nam zawinił. Możemy za to obmyć drugiego z grzechów, biorąc jego grzechy na siebie – dokładnie tak samo, jak to zrobił Jezus. Spowiednik bierze nasze grzechy na siebie. Po wzięciu czyichś grzechów na siebie, powinniśmy się zwrócić do Jezusa - Jezu przebacz mi. Komunia obmyje nas z tych cudzych grzechów, bo w ten sposób oddamy te grzechy Jezusowi. Jezus powiedział tak:

Mt 10

27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

 

Szatan duszę naszą może zatracić w piekle tylko za nasze własne grzechy. Za czyjeś grzechy, które wzięliśmy na siebie, może zabić tylko nasze ciało. Właśnie w ten sposób we wspólnocie możemy się obronić przed szatanem i dlatego szatan stara się niszczyć naszą wspólnotę na wszystkie możliwe sposoby.

Nie musimy Łamać się Chlebem w wielkim zgromadzeniu. Każdy, kto się obmył z grzechów, może łamać Chleb.

Mt 18

19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Do Łamania chleba wystarczą dwie osoby, a Jezus na pewno przyjdzie.

Ap 1

Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
6 i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego,

Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

Tutaj jest wyraźnie powiedziane, że Jezus uczynił wszystkich swoich uczniów kapłanami, więc każdy Jego uczeń może Łamać Chleb.

To, co powiedział do uczniów podczas ostatniej wieczerzy – „ to czyńcie na moją pamiątkę” dotyczy wszystkich Jego uczniów, a nie tylko wybrańców.------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

6

8

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 14.10.2019