Wszyscy jesteśmy kapłanami 2

dodane 23:36

Wszyscy braćmi jesteśmy i jesteśmy równi wobec Boga.

J 6

66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 67 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga». 70 Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem». 71 Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go wydać.

 

Tam nad jeziorem po mowie eucharystycznej Jezusa wszyscy stwierdzili, że Jezus zwariował. Odwrócili się i odeszli. Zostało przy nim dwunastu i z tymi uczniami zrobił ostatnią wieczerzę. Kościół twierdzi, że wtedy Jezus ustanowił kapłaństwo. Ja nie widzę żadnych przesłanek dla takiego twierdzenia. Żaden z nich podczas ostatniej wieczerzy nie był kapłanem. Kapłanem był tylko Jezus. Więc w którym momencie ustanawiał ich kapłanami? Co niby miało by o tym świadczyć. Gdzie w piśmie jest mowa o jakichś kapłanach? Gdzie jest o tych, którzy przewodniczą łamaniu chleba? Gdzie jest o spowiedzi w dzisiejszym wydaniu? To są wszystko pomysły wyssane z palca. W piśmie nie ma śladu takich pomysłów.

Ostatnia wieczerza była w gronie dwunastu, bo tylu zostało przy Jezusie po mowie nad jeziorem. Po trzech latach nauczania i po tysiącach cudów, tylu Żydów uwierzyło w Jezusa. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero po zesłaniu Ducha Świętego. To Duch Święty pomaga człowiekowi uwierzyć. Człowiek sam z siebie nie jest zdolny do wiary. Żydzi chodzili za Jezusem doświadczali uzdrowień, oglądali niezwykłe cuda ale to nie pomogło im uwierzyć. Dzisiejsi pielgrzymi też gonią za niezwykłościami, jak by tam, gdzieś hen daleko, było więcej Boga, jak tu na miejscu w Komunii Świętej. Ludzie bardziej wierzą w magię, jak w Tego Żywego Boga w Komunii Świętej. Całują krzyż, całują kości świętych i przeżywają to bardziej, jak ten moment Komunii Świętej, no może za wyjątkiem dzieci pierwszokomunijnych.

To dlaczego ta Komunia na nas nie działa? Może dlatego, że spożywamy Ją niegodnie - nie zważając na Ciało Pańskie.

1 Kor 11

28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.

Może właśnie dla wielu Ciało i Krew Chrystusa przestało być największą świętością, więc się już nie zważa na Ciało Chrystusa. Dzisiaj większą wagę przywiązuje się do innych rzeczy.

 

Ap 1

4 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji:
Łaska wam i pokój
od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi,

i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,
5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego,
Pierworodnego umarłych
i Władcy królów ziemi.
Temu, który nas miłuje
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,
6 i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

Ap 5

8 A kiedy wziął księgę,
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem,
każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł,
którymi są modlitwy świętych.
9 I taką nową pieśń śpiewają:
«Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity
i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,

a będą królować na ziemi».

 

Jezus nie wyznaczył żadnego kapłana, bo podczas ostatniej wieczerzy uczynił wszystkich swoich uczniów - kapłanami.

Każdy Jego uczeń jest kapłanem i może łamać chleb, naśladując Jezusa.  To, co Jezus mówił do swoich uczniów, to poprzez Ewangelię mówi do każdego z nas.------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

10

12

13

15

16

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 25.01.2020