Piramidy egipskie

dodane 16:31

Kult kości

 

Ludu Boży. Bóg usłyszał Waszą skargę na wasze zniewolenie przez Egipcjan. Nie musicie już budować piramid sięgających nieba na ich kości. Nie musicie już oddawać boskiej czci ich kościom. Złóżcie ofiarę przebłagalną za Wasze grzechy i wyjdźcie z Egiptu. Faraon nie będzie w stanie nas powstrzymać, bo Bóg będzie z nami. Mówią niektórzy, że tradycja ma taką samą rangę jak Pismo Święte. To jest wierutne kłamstwo. Na naszych oczach rodzi się nowa kłamliwa tradycja. Po zmartwychwstaniu pozostawia się figurę Pana Jezusa w grobie i przykrywa płachtą, tak jak się przykrywa trupa na ulicy. Pozostawia się ją w grobie na oczach wszystkich. Ta tradycja ma zakwestionować  zmartwychwstanie. Takich tradycji w Kościele przez te dwa tysiące lat jest wiele. Kłamstwo wypiera prawdę Ewangelii. Sami dają dowód na to, że są kłamcami, bo jeśli Jezus zmartwychwstał, to nie ma Go w grobie. Jeśli dalej leży w grobie, to nie zmartwychwstał. U nich zmartwychwstał ale dalej leży w grobie. To jest ostateczny dowód kłamliwość ich tradycji. Na to, że są kłamcami.

 

Ap 18

1 Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba
i mającego wielką władzę,
a ziemia od chwały jego rozbłysła.

2 I głosem potężnym tak zawołał:
«Upadł, upadł Babilon - stolica.
I stała się siedliskiem demonów
i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,

3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».

 

Nakaz ucieczki


4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej
przyrządźcie!
7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
Ponieważ mówi w swym sercu:
"Zasiadam jak królowa
i nie jestem wdową,
i z pewnością nie zaznam żałoby",

8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
śmierć i smutek, i głód;
i będzie ogniem spalona,
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

 

Bóg Jest Jeden Żywy. Jest Obecny w Tym Kawałku Chleba. Porzućcie wszystkich innych bogów. Którym oddawaliście cześć. Tylko On - Jezus może nas ocalić od śmierci.

J6

48 Jam jest chleb życia. 49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

 

To jest gwarancja Jezusa. Nikt nam lepszej gwarancji dać nie może. Uwierzcie Jezusowi.------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019