Dziwne czapeczki

dodane 23:43

List do Kościoła w Filadelfii

Ap 3
7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:
To mówi Święty, Prawdomówny,
Ten, co ma klucz Dawida,
Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie,
i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.

8 Znam twoje czyny.
Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte,
których nikt nie może zamknąć,
bo ty chociaż moc masz znikomą,
zachowałeś moje słowo
i nie zaparłeś się mego imienia.

9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,
spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami -
a nie są nimi, lecz kłamią.
Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami,
a poznają, że Ja cię umiłowałem.

10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości
i Ja cię zachowam od próby,
która ma nadejść na cały obszar zamieszkany,
by wypróbować mieszkańców ziemi.

11 Przyjdę niebawem:
Trzymaj, co masz,
by nikt twego wieńca nie zabrał!

12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego
i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę
i imię miasta Boga mojego,
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.

 

Do synagogi szatana należą ci, którzy robią wszystko żeby ludzie nie spożywali Ciała i Krwi Chrystusa. Zakłamują Słowo Boga i wszystko pokrętnie tłumaczą. Jedni kwestionują, że Jezus jest mesjaszem, a drudzy kwestionują prawo grzesznika do spożywania Ciała i Krwi Chrystusa. Jedni i drudzy nie chcą dopuścić aby ludzie mieli w sobie Życie. Noszą takie dziwne czapeczki żeby mogli się rozpoznać w tłumie. Kolorami tych czapeczek zaznaczają swoją wielkość. Świetnie się miedzy sobą dogadują. Teraz, to już bez względu na kolory tych czapeczek, to chcą się jednoczyć. Chcą ujarzmić wszystkich bez wyjątku. Plują jadem i zatruwają wszystkich naokoło. Jest tylko jedno antidotum na ten jad – to jest Komunia Święta spożywana ze skruchą z powodu własnych grzechów. Tylko Bóg może nas przed nimi obronić.-----------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

10

12

13

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 24.01.2020