Bóg nikogo nie posłał aby ten znęcał się nad drugim człowiekiem.

dodane 13:06

Annasz, Kajfasz i Piłat nie byli wysłannikami Boga, aby ci ukrzyżowali Jezusa. To szatan daje władzę, która krzyżuje. Bóg daje władzę aby służyć wszystkim. To Jezus jest przykładem takiej władzy.

 

 

 

 

 

Głupim się zdało, że Bóg im dał władzę nad Samym Sobą.Że mogą Go zamknąć i zrobić z Nim, co tylko zechcą. Że to oni mogą narzucać Bogu swoją wolę, a Bóg pod wszystkimi ich decyzjami się podpisuje in blanco. Czy naprawdę jesteście aż tak głupi żeby wierzyć w takie rzeczy?

 

Zawłaszczenie najświętszego Sakramentu.

 

Wj 16

13 Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. 14 Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. 15 Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» - gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. 16 To zaś nakazał wam Pan: Każdy z was zbierze dla siebie według swej potrzeby, omer na głowę. Każdy z was przyniesie według liczby osób, które należą do jego namiotu». 17 Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało. 18 Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego, kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku - każdy zebrał według swych potrzeb.
19 Następnie Mojżesz powiedział do nich: «Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana». 20 Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili trochę na następne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz.
21 Zbierali to każdego rana, każdy według swych potrzeb. Lecz gdy słońce goręcej przygrzewało, topniało.
22 W szóstym zaś dniu zbierali podwójną ilość pożywienia, dwa omery na każdego. I przybyli wszyscy przełożeni zgromadzenia, i donieśli to Mojżeszowi. 23 A on rzekł do nich: «Oto, co Pan chciał wam powiedzieć: Dniem świętym spoczynku, szabatem poświęconym dla Pana, jest dzień jutrzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec, i ugotujcie, co chcecie ugotować. Wszystko zaś, co wam zbywa, odłóżcie na dzień następny». 24 I odłożyli na następny dzień według nakazu Mojżesza. I nie nastąpiło gnicie, ani też nie tworzyły się tam robaki. 25 Mojżesz powiedział: «Jedzcie to dzisiaj, albowiem dzisiaj jest szabat ku czci Pana! Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. 26 Przez sześć dni możecie zbierać, jednak w dniu siódmym jest szabat i nie będzie nic tego dnia».
27 Niektórzy z ludu wyszli siódmego dnia, aby zbierać, ale nic nie znaleźli.

Tutaj jest opis niezwykłych właściwości manny – chleba z nieba w drodze do ziemi obiecanej. Jezus w mowie Eucharystycznej (J6) trzy razy odwołał się do manny. Manna odzwierciedla właściwości Ciała i Krwi Chrystusa. Jakie stąd wnioski?

  1. Spożywane Ciało i Krew Chrystusa zaspokaja dzienną potrzebę człowieka.
  2. To, co nie zostanie spożyte, traci właściwości i nie jest już Ciałem i Krwią Chrystusa.
  3. Człowiek w żaden sposób nie jest w stanie sprofanować Ciała i Krwi Chrystusa. Takie próby świadczą tylko o głupocie ludzkiej.
  4. Na czas, kiedy człowiek nie ma możliwości przystępowania do komunii, to ostatnio przyjęta komunia w dalszym ciągu działa.

Wystarczą dwie osoby aby Łamać Chleb:

Mt 18

19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

 

Nie wyznaczył Bóg nikogo, kto miał by decydować, komu Komunię dać, a komu nie dawać. Każdy, kto uwierzył, może  Łamać Chleb. Przed komunią powinniśmy się wzajemnie obmywać z grzechów. Bóg nikogo nie wyznaczył do tej roli. Każdy, kto uwierzył, może wziąć na siebie grzechy brata i obmyć go w ten sposób z grzechów. Cenę, jaką trzeba będzie za to zapłacić, wyznaczy Sam Bóg – na ile Bóg pozwoli szatanowi aby nas dotknął katuszą.

Przed ostatnią wieczerzą Jezus obmył uczniom nogi – obmył ich z grzechów. (wziął ich grzechy na siebie)

J 13

8 Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». 10 Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». 11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

 

Wszyscy możemy brać grzechy drugiego na siebie. Wyznaczeni chwieją się pod ciężarem i upadają, bo nie są w stanie udźwignąć tego, co na siebie biorą. Oni nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że te odpuszczane grzechy biorą na siebie. Za rzadko się spowiadają i za rzadko oddają to wszystko Jezusowi.-------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

10

12

13

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 19.01.2020