Łamanie Chleba jednoczy ludzi

dodane 20:46

Przełam się ze mną Chlebem już dziś. Zostańmy braćmi.

 

 

1 Kor

17 Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. 18 Przede wszystkim słyszę - i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. 19 Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. 20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. 22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę! 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. 30 Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. 31 Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. 32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. 33 Tak więc bracia moi, gdy zbieracie się by spożywać [wieczerzę] poczekajcie jedni na drugich! 34 Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do reszty, zarządzę, gdy do was przybędę.

«« 1 Kor 11 »»

 

W tym liście do koryntian jest pewna nieścisłość logiczna. Paweł pisze:

”””20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej”””

Jeśli to, co praktykowali Koryntianie nie było Wieczerzą Pańską. To nie można później mówić o niegodnym spożywaniu Ciała i Krwi Chrystusa. Wiec można powiedzieć, że Paweł sam sobie zaprzecza.

Jedno jest pewne. Nie było u nich żadnego celebransa, który by przewodniczył zgromadzeniu. Skoro Paweł ich krytykuje, to jednak traktuje to co praktykowali Koryntianie, jako Wieczerzę Pańską. Najwyraźniej Łamali się Chlebem w małych grupach nie czekając jedni na drugich. To przyczyniało się do niszczenia jedności Chrześcijan, bo tworzyły się grupy wzajemnej adoracji stroniące od innych, a przecież Łamanie Chleba ma chrześcijan jednoczyć.

Mam takie wrażenie, że nasza polska wigilia jest dużo bliższa klimatowi ostatniej wieczerzy od tego, co praktykujemy podczas mszy. To przełamanie się Chlebem jednoczy ludzi. Nawet ludzie, którzy na co dzień odnoszą się do siebie wrogo, tego dnia potrafią do siebie mówić ludzkim głosem. To jest fenomen wigilii. Inny byłby świat, jak byśmy mieli codziennie taką wigilię. Tego dnia często dochodzi do cudu pojednania. Może to jest ta iskra, o której mówiła siostra Faustyna. Może od tej iskry da się zapalić cały świat? Więc może nie czekajmy na tych, którzy nie przyjdą. Zacznijmy Łamać się Chlebem z tymi, którzy są obok nas. -----Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

10

12

13

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 24.01.2020