Rozmowa z KOKO na Deonie

dodane 23:04

"""Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda"""

 

KOKO 20:22:22 | 2019-04-09

a to jest ciąg dalszy cytatu, który przywołałeś:
''60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» 61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.

Widzisz krzysiekniepieklo należy spożywaś CIAŁO I KREW DUCHOWĄ (63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.)
Musisz krzysiekniepieklo zrozumieć, że Ciało fizyczne zrodziła jego Matka ( Maria), które było takie jak innych ludzi, które było ziemskim ciałem. Natomiast chlebem z nieba jest CIAŁO DUCHOWE PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Czy Ty rozumiesz treść tych cytatów:
'‘’ 12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga,’’

‘’ 14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani6.’’
''10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze3.''
''«To was gorszy? 62 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda10
Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.''

''11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek7, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie''

Dlaczego udajesz, że ich nie widzisz, nie potrafisz ich wyjaśnić?

 

Musisz jedno zrozumieć KOKO. Bóg ze Swojej strony zrobił dla nas najwięcej, jak tylko mógł żeby dla nas zostawić do zrobienia najmniej jak to jest możliwe.

 

””” 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.”””

 

To o jakim ciele Jezus tutaj mówi? O Swoim Ciele, czy też o naszym ciele?

 

Jeśli podczas ostatniej wieczerzy mówił:

 

Mt 26

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

 

To nie może w innym miejscu mówić, że Jego Ciało na nic się nie przyda, bo by zaprzeczył sam sobie. Jak mówił: „; ciało na nic się nie przyda” to mówił o naszych ciałach, a nie o Swoim Ciele.

 

Teraz KOKO rozważ Ofiarę Paschalną w Egipcie. To była ofiara przebłagalna za grzechy. Złożyli w ofierze baranka, a później go zjedli w części biesiadnej tej ofiary. Jezus też z uczniami odprawił Paschę i dawał im fizycznie do spożycia Chleb i Wino, które według zapewnień Jezusa stało się Jego Ciałem i Krwią. To, co im Jezus dawał spożyli fizycznie. Nie można tego zrobić inaczej, jak to przedstawił Jezus. Pierwsi chrześcijanie powtarzali rytuał ostatniej wieczerzy i chyba co do tego, to nie masz wątpliwości, bo są opisy świadczące o tym. Na początku wszyscy mogli Łamać Chleb (Każdy, kto uwierzył). Świadczy o tym 1 Kor 11, 17-34. Tam nie było celebransa, bo jest mowa o tym, że jedni nie czekali na innych i się Łamali Chlebem. Więc musiało być wielu, którzy mogli to robić. Robili to w mniejszych grupach, nie czekając jedni na drugich. O to miał do nich pretensje Paweł. Takie postępowanie niszczyło jedność wśród uczniów.

 

Teraz spożywając Ciało i Krew Chrystusa, Bóg Ciebie usprawiedliwia poprzez przelaną Swoją Krew. Skoro stajesz się sprawiedliwy na zasadzie Jego usprawiedliwienia, to zstępuje na Ciebie Duch Święty, który Ożywia Twoją Duszę. Byłeś martwy na skutek swoich grzechów, a stajesz się Żywy na skutek usprawiedliwienia, poprzez wylaną Krew Chrystusa.

 

J 6

53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 

Te słowa Jezusa przeczą temu, że wszystko już się dokonało i nic nie musimy robić. Jezus już wszystko zrobił. Teraz nasza kolej. Pielęgnuj swoje Życie KOKO spożywając Ciało i Krew Chrystusa. Te słowa Jezusa są Duchem i Życiem.-----------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 07.12.2019