Po co nam ten krzyż?

dodane 12:44

Zbawienie przychodzi przez krzyż

 

 

Mt 16

24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

 

Jezus zachęca nas abyśmy wzięli krzyż, a to znaczy, że Jego krzyż wszystkiego nie załatwia. To Jezus dał nam przykład, w jaki sposób możemy znaleźć  Życie. To właśnie od wzięcia tego krzyża Jezus uzależnia Prawdzie  Życie.

 

Mt 10

24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. 26 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

 

Teraz, jeśli weźmiemy na siebie grzechy brata, to szatan za te grzechy może co najwyżej obić ale duszy uśmiercić nie może. Jeśli brat weźmie nasze grzechy na siebie, to szatan już naszej duszy wtrącić do piekła nie może. Wzajemne obmywanie się z grzechów wytrąca szatanowi najgroźniejszą broń. Nie może duszy wtrącić do piekła. Może co najwyżej przybić każdego do krzyża. No ale jak ktoś chce zachować swoje życie i nie chce krzyża, to może być cały wtrącony do piekła. To właśnie poczucie jedności, wspólnota, troska o każdego brata jest naszym najlepszym zabezpieczeniem przed szatanem. Nikt nie może się zbawić sam. Do tego potrzebny jest drugi człowiek aby mógł nas obmyć z grzechów, abyśmy się mogli z nim Przełamać Chlebem. Właśnie poprzez Przełamanie się Chlebem z drugim człowiekiem, ten człowiek staje się naszym bratem w Chrystusie. Tylko w ten sposób możemy odbudować jedność uczniów Chrystusa.-------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

3

4

5

7

8

9

10

12

13

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 24.01.2020