Dar języków – do dyskusji na katoliku

dodane 01:25

 

Dz 2

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

 

Dar języków jest wtedy, kiedy się słyszy język, który rozumiemy. Bóg nie mówi do nas w języku, którego nie rozumiemy. Jeśli słyszymy jakieś bla, bla, bla, to na pewno nie jest to dar języków. Tam na placu każdy słyszał swój własny język i dokładnie rozumiał to, co mówili Apostołowie. Skoro nie ma rozumienia tekstu, to i nie ma daru języków. Co najwyżej to mogą być jakieś zaklęcia, bo akurat zaklęć nikt nie musi rozumieć, bo chodzi o magię, a nie o rozumienie. Bóg nie posługuje się człowiekiem, jak głośnikiem, przez który przekazuje informację, tak że człowiek głoszący nie rozumie tekstu, ani nie informuje człowieka w sposób, którego człowiek nie jest w stanie zrozumieć. To tylko szatan potrafi człowieka tak potraktować. Człowiek nie rozumie przekazu Boga tylko dlatego, że Bogu nie potrafi uwierzyć. Po prostu odrzuca wszystko, co sprzeciwia się pożądliwości jego serca.

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

6

8

9

11

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 19.10.2019