List do Kościoła w Filadelfii (Ap 3)

dodane 23:44

Próba pokory

Ap 3
7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:
To mówi Święty, Prawdomówny,
Ten, co ma klucz Dawida,
Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie,
i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.

8 Znam twoje czyny.
Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte,
których nikt nie może zamknąć,
bo ty chociaż moc masz znikomą,
zachowałeś moje słowo
i nie zaparłeś się mego imienia.

9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,
spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami -
a nie są nimi, lecz kłamią.
Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami,
a poznają, że Ja cię umiłowałem.

10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości
i Ja cię zachowam od próby,
która ma nadejść na cały obszar zamieszkany,
by wypróbować mieszkańców ziemi.

11 Przyjdę niebawem:
Trzymaj, co masz,
by nikt twego wieńca nie zabrał!

12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego
i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę
i imię miasta Boga mojego,
Nowego Jeruzalem
, co z nieba zstępuje od mego Boga,
i moje nowe imię.
13 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

 

”””Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte”””

To są moje plenipotencje w sprawie Komunii. Nie będą już władcy decydować o tym, kto jest godny, a kto niegodny przyjąć Komunię, bo Jezus nawet Judaszowi Komunię dał. Każdy, kto się obmyje z grzechów, będzie mógł Łamać Chleb. Jeden drugiego może obmywać z grzechów, biorąc na siebie grzechy brata. Trzeba te grzechy jak najszybciej oddać Jezusowi mówiąc – Jezu przebacz mi.

Mt 18

19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

Dwie albo trzy osoby mogą Łamać Chleb. Kobiety też mogą To robić.

 

9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,
spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami -
a nie są nimi, lecz kłamią.
Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami,
a poznają, że Ja cię umiłowałem.

Tutaj jest mowa o tym, że ci, którzy mają dzisiaj władzę w Kościele, uwierzą mi, obleką się w wory i będą żebrać o Boże miłosierdzie.

Jon 3

1 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: 2 «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». 3 Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. 4 Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». 5 I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. 6 Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. 7 Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: «Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. 8 Niech obloką się w wory - <ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. 9 Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?» 10 Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

 

Nawet król Niniwy oblecze się w wór i będzie żebrał.

 

Mt 12


38 Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów: «Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie». 39 Lecz On im odpowiedział: «Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. 40 Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. 41 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. 42 Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

 

 

To Jezus już dwa tysiące lat przemierza Niniwę i wzywa wszystkich do pokuty i nawrócenia. Ten czas wzywania do pokuty już się kończy. Niektórym się wydaje, że już są zbawieni i zostało tylko dziękować. Nic bardziej mylnego. W Niniwie najpierw była skrucha i pokuta, a dopiero później był czas łaski.

 

Czy tak trudno jest zrozumieć, że aby dojść, to trzeba zrobić pierwszy krok. Paralityków Jezus nie zostawiał bez pomocy. To ci, którzy uważali się za lepszych od innych odrzucili Jezusa. Jezus przyszedł do tych pogardzanych i odrzuconych. Do grzeszników przyszedł. Podniósł z upadku to, czym „wybrańcy” pogardzali. Dziś „wybrańcy” będą musieli przejść próbę pokory. Bez obmycia z grzechów nie ma zbawienia. Udawana pokora nie przejdzie. Im więcej było pychy, tym cięższa będzie próba.----------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

30

1

2

4

5

6

8

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 20.07.2019