Władcy dyktujący Bogu swoje warunki.

dodane 01:52

Nie tak będzie wśród was

 

Mt 16

16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Te słowa dotyczą tylko Piotra i nikogo innego.

Mk 10

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

W czym ci następni byli podobni do Piotra? Wystarczy porównać  ustalenia Soboru Jerozolimskiego i ustalenia następnych soborów. Coraz mniej wolności, a coraz więcej praw, które coraz trudniej było ludziom dźwigać. Coraz większe i wspanialsze pałace. Coraz większy przepych i coraz większa pogarda dla maluczkich. Coraz więcej nauk doktorów i ojców, a coraz mniej Ewangelii i coraz mniej nauk Jezusa. Więc którzy z tych, co się stroją jak choinka na Boże narodzenie, są sługami wszystkich?

Mt 18

15 Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 17 Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! 18 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Te słowa dotyczą tylko rozwiązywania sporów między braćmi. Każdy spór rozwiązany na ziemi miedzy braćmi nie będzie rozsądzany w niebie. Te słowa nie dotyczą chorych pomysłów władców, którzy chcą dyktować Bogu swoje warunki, jakoby Bóg zgadzał się aby mogli Boga związywać swoimi chorymi pomysłami. To są pomysły synagogi szatana, że Bóg dał im władzę aby rządzili światem. Żydzi cały czas tak myślą i swoim jadem zatruli ludzi kościoła. Oni już nie służą braciom ale sprawują władzę nad ludźmi i nad Bogiem. Bóg musi się zgodzić na wszystko, co oni miedzy sobą ustalą. Nawet swoich wybrańców ogłaszają świętymi nie czekając na sąd Boga. Wielu już ogłosiło swoją nieomylność. No skoro Bóg dyktuje im, co mają robić, to dlaczego jest tak źle? Część ludzi przegoniono z Kościoła, część odchodzi widząc taką hipokryzję i rozdźwięk miedzy tym, co się mówi, a tym, co się robi. Ludzie przestali mówić to, co myślą, bo się boją konsekwencji. Boją się tych, którzy ich zniewalają. Świat pogrąża się w hipokryzji. Ślepe posłuszeństwo wyniesiono do rangi świętości (Loyola) No, jak by Jezus był tak ślepo posłuszny władzom jak Loyola, to nigdy by nie został ukrzyżowany. To który z nich ma być dla nas wzorem? Można naśladować Loyolę z nadzieją na ołtarze, a można naśladować Jezusa, licząc się z tym, że władza zrobi z nami to samo, co zrobiła z Jezusem. Jeszcze raz Wam mówię – obleczcie się w wory i usiądźcie w popiele. Żebrajcie o Boże miłosierdzie, a może Bóg się nad Wami ulituje i unikniecie tego, co jest zapisane w Apokalipsie. -----------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

6

8

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 13.10.2019