Adam Szustak – "Jak zostać zbawionym?"

dodane 01:05

Gwarancje Adama Szustaka na zbawienie

 

 

Czy Adam Szustak głosi Ewangelię? Słuchałem ostatnio jego kazania pod tytułem – „Jak zostać zbawionym?”  Czekałem pewnie z piętnaście minut na cytat słów Jezusa i nie doczekałem się. A może byłem zbyt nieuważny? Może mi coś umknęło? Cały czas były za to odniesienia do słów Pawła z listu do Rzymian. Więc czy to jest jeszcze Ewangelia, czy tylko nauki Adama Szustaka na temat Listu do Rzymian. Czy to, co pisał Paweł do Rzymian jest ważniejsze od tego, co mówił Jezus? Czy to, co mówił Paweł daje zbawienie, czy też to, co powiedział Jezus? To kto daje nam gwarancję zbawienia?  Adam Szustak?, Paweł?, czy też Jezus?

 

2 Tm 4

3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! 

 

Więc skoro to Jezus daje gwarancję zbawienia, to najbezpieczniej jest słuchać Jezusa i na Jego słowie oprzeć swoją nadzieje na zbawienie. A Jezus mówił tak:

J 6

48 Jam jest chleb życia. 49  Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» 
53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 

Mt 26

26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 

I to jest gwarancja Jezusa na Życie Wieczne.

 

No ale każdy może wybrać, komu wierzy. Może to, co powiedział Jezus, jest za trudne i łatwiej jest wypełnić nauki Pawła, czy Adama Szustaka. To ich nauk słuchacie z zapartym tchem. Komu się chce codziennie spożywać Ciało i Krew Chrystusa? Łatwiej jest złożyć deklarację bez pokrycia – "ja wierzę"

 

Mt 23

Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 

Bóg każdemu sam potrafi najlepiej wszystko wytłumaczyć. Trzeba tylko często spożywać Ciało i Krew Chrystusa aby należeć do Jego królestwa i słyszeć Jego głos. On każdego swojego ucznia za rękę poprowadzi do domu Ojca.

nd pn wt śr cz pt sb

30

1

2

4

5

6

8

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 20.07.2019