Wszyscy jesteśmy kapłanami

dodane 12:17

Mt 18 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 

Ap 1

Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: 
Łaska wam i pokój 
od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, 
i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, 
i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, 
Pierworodnego umarłych 
i Władcy królów ziemi. 
Temu, który nas miłuje 
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 

i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, 
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 
Oto nadchodzi z obłokami, 
i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. 
I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. 
Tak: Amen. 
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, 
Który jest, Który był i Który przychodzi, 
Wszechmogący. 

Ap 5

A kiedy wziął księgę, 
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, 
każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, 
którymi są modlitwy świętych. 
I taką nową pieśń śpiewają: 
«Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, 
bo zostałeś zabity 
i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, 

10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, 
a będą królować na ziemi». 

Dz 2

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 

 

Z Apokalipsy wynika, ze wszyscy, którzy uwierzyli i maja w sobie Bożego Ducha – są kapłanami. Z Dziejów Apostolskich wynika, że pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie codziennie łamali chleb po domach. Jaki stąd dla nas wniosek?

Każdy, kto uwierzył i ma w sobie Bożego Ducha jest kapłanem i sam może łamać Chleb dla braci. Przed spożyciem Ciała i Krwi Chrystusa powinniśmy wzajemnie obmywać się z grzechów. Każdy może wziąć na siebie grzechy brata, tak samo jak Jezus wziął na siebie nasze grzechy. Każdy, kto bierze na siebie grzechy brata, powinien prosić o przebaczenie Jezusa (Jezu przebacz mi). Być może przyjdzie nam zapłacić za grzechy brata cierpieniem ale ktoś, kto bierze na siebie nasze grzechy, też może płacić taką cenę. Jezus też płacił cenę za nasze grzechy i wzywał nas do tego, abyśmy Go naśladowali.

Jezus mówił:

Mt 18

19 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 

 

Tutaj Jezus obiecuje, że przyjdzie tam, gdzie dwaj alb trzej zebrani w Jego imię, zgodnie Go będą prosić. Wniosek jest jeden – dwie osoby zebrane w Imię Pańskie mogą przełamać się Chlebem, a Jezus na pewno przyjdzie.

Już dawno cały świat by się nawrócił jeśli dwie osoby mogły by się Przełamać Chlebem i spożywać Ciało i Krew Chrystusa bez ograniczeń. To właśnie utrudniony z czasem dostęp do Komunii zahamował rozwój chrześcijaństwa.------------Http://prorok.phorum.pl

nd pn wt śr cz pt sb

30

1

2

4

5

6

8

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 20.07.2019