Na forum u protestantów

dodane 16:21

Temat "Manna – chleb z nieba. Ciało i Krew Chrystusa – chleb z nieba.​​​​​​​"

Manna – chleb z nieba. Ciało i Krew Chrystusa – chleb z nieba.

Postautor: krzysiekniepieklo » 19 lut 2019, 15:29

Jezus przyrównał Swoje Ciało i Krew do manny:
J 6
25 Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» 
26 W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. 27 Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». 28 Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» 29 Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». 30 Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba»3. 32 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba
48 Jam jest chleb życia. 49 8 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 
53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». 


Jezus w tej mowie aż trzy razy odwołuje się do manny –chleba z nieba w drodze do Żydów do ziemi obiecanej. A więc przypatrzmy się tej mannie, bo pomoże nam zrozumieć na zasadzie analogii ten nowy chleb z nieba, czyli Ciało i krew Chrystusa.

Wj 16
13 Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. 14 Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. 15 Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?»5 - gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. 16 To zaś nakazał wam Pan: Każdy z was zbierze dla siebie według swej potrzeby, omer na głowę. Każdy z was przyniesie według liczby osób, które należą do jego namiotu». 17 Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało. 18 Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego, kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku - każdy zebrał według swych potrzeb. 
19 Następnie Mojżesz powiedział do nich: «Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana». 20 Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili trochę na następne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz. 21 Zbierali to każdego rana, każdy według swych potrzeb. Lecz gdy słońce goręcej przygrzewało, topniało. 
22 W szóstym zaś dniu zbierali podwójną ilość pożywienia, dwa omery na każdego. I przybyli wszyscy przełożeni zgromadzenia, i donieśli to Mojżeszowi. 23 A on rzekł do nich: «Oto, co Pan chciał wam powiedzieć: Dniem świętym spoczynku, szabatem poświęconym dla Pana, jest dzień jutrzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec, i ugotujcie, co chcecie ugotować. Wszystko zaś, co wam zbywa, odłóżcie na dzień następny». 24 I odłożyli na następny dzień według nakazu Mojżesza. I nie nastąpiło gnicie, ani też nie tworzyły się tam robaki. 25 Mojżesz powiedział: «Jedzcie to dzisiaj, albowiem dzisiaj jest szabat ku czci Pana! Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. 26 Przez sześć dni możecie zbierać, jednak w dniu siódmym jest szabat i nie będzie nic tego dnia». 
27 Niektórzy z ludu wyszli siódmego dnia, aby zbierać, ale nic nie znaleźli. To jest w zasadzie o mannie wszystko. Te niezwykłości manny powinniśmy teraz odnieść do Ciała i Krwi Chrystusa, bo Jezus tłumacząc Żydom naukę o Swoim Ciele i Krwi odwoływał się do manny. A więc wymieńmy te niezwykłości.
1. Czy zebrali dużo, czy mało, to zebrali dokładnie tyle, ile potrzebowali na bieżące potrzeby.
2. Jeśli coś z tego zostało, to już nie nadawało się do spożycia.
3. Na czas, kiedy było wiadomo, że manny nie będzie, to mogli zrobić zapas na ten czas. Nic więcej, ani nic mniej. Dokładnie na ten czas.
Teraz odnieśmy to do tego, jak my rozumiemy spożywanie Ciała i Krwi Jezusa.
Manna zaspokajała dzienną potrzebę spożycia, Ważna była tylko ta spożywana tego samego dnia i zaspokajała dzienną potrzebę. Nie spożyta traciła ważność. A więc Ciało i Krew Chrystusa ma ważność tylko w chwili, kiedy Go spożywamy. Traci ważność jeśli Go nie spożyjemy. Nie da się Go przechowywać. Stąd wniosek, że w tabernakulum nie ma Ciała i Krwi Chrystusa, a jest tylko zwykły chleb. Chleb staje się Ciałem Chrystusa tylko w chwili, kiedy jest spożywany. To, co nie spożyte, traci ważność. Takie rozumienie rozwiązało by wiele problemów w Kościele Katolickim.
Teraz zwracam się do protestantów, aby wypowiedzieli się na temat moich przemyśleń i odnieśli swoje rozumienie Łamania Chleba do niezwykłych właściwości Manny.-----------------------------------------

 

Niestety ale żaden protestant nie odniósł się do manny. Pewnie katolicy też niewiele będą mieli do powiedzenia.

No może Yarpen okrzyknie tak jak tamci - odstępca i heretyk. Swoje przemyślenia zachowają dla siebie, bo przecież inni już wszystko ustalili, a kto się wypowie inaczej, to odstępca i heretyk. Po co się narażać. Wystarczy, że Jezus się naraził.

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

2

6

8

9

11

13

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 23.10.2019