Piętno judaizmu

dodane 16:32

Mało kto zdaje sobie sprawę, ile kłamstwa wprowadzili Żydzi do chrześcijaństwa.

 

J6

26 W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. 27 Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy;

Tutaj Jezus wyraźnie zaznaczył, o co Żydom chodzi. Tak naprawdę, to Żydzi nie chcieli służyć Bogu ale chcieli czerpać korzyści ze swojej wiary. Wielu Żydów przystępowało do gminy chrześcijańskiej nie dlatego, że uwierzyli ale dlatego, że widzieli w tym swój interes. Przyczyniła się do tego księżycowa ekonomia Piotra.

Dz 2

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba11 i w modlitwach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne12. 45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

 

Taka ekonomia, gdzie sprzedaje się wszystko, co przynosi dochód i żyje się z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży, na dłuższą metę musi prowadzić do poważnych problemów ekonomicznych. Żydzi nie pracowali. Żyli na koszt gminy. Wkrótce zaczęło brakować pieniędzy. Zaczęto organizować zbiórki wśród pogan na świętych Jerozolimy. Pewnie Bóg chciał w ten sposób wymiksować tych wszystkich Żydów, którzy nie uwierzyli, a żyli na koszt innych. Ci, którzy zaczęli biedować, to odeszli, a ci którzy dalej widzieli swój interes w gminie, zostali. W Dziejach Apostolskich jest parę przykładów, jak Żydzi wywierali nacisk na Pawła i Piotra, a ci ulegali takim naciskom. To na dłuższa metę powodowało zakłamywanie nauki.

 

Ga 2

11 Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. 12 Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba6, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać6 i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. 13 To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę.
14 Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: «Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich?»

Dz 21

17 Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli nas z radością. 18 Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba5. Zebrali się też wszyscy starsi. 19 Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę. 20 Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: «Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, 21 a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów. 22 Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył. 23 Zrób więc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub, 24 weź ich z sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc sobie głowy6, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz Prawa na równi z nimi. 25 Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu»7. 26 Wtedy Paweł wziął z sobą tych mężów, następnego dnia poddał się razem z nimi oczyszczeniu, wszedł do świątyni i zgłosił [termin] wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie złożona ofiara za każdego z nich.

Tutaj Paweł z obawy przed Żydami robi dokładnie to samo, co zrobił Piotr. Po prostu się ugiął. Czy można twierdzić, że Paweł zrobił dobrze? W żadnym wypadku. Jeśli jego postawa stała się później skutkiem zakłamywania nauki Jezusa, to zrobił jak najgorzej. Nie musiał spacerować po Jerozolimie i po świątyni aby go rozpoznano.

Prawda jest taka, że kto dalej przestrzegał prawa mojżeszowego, to tak naprawdę nie uwierzył, bo swoją nadzieję pokładał w wypełnieniu prawa. Sobór Jerozolimski dał poganom takie zalecenia:

Dz 15

29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Tutaj nie ma nawet nakazów ale są tylko zalecenia. Nie wykonanie tych zaleceń niczym nie skutkowało. Te zalecenia, to był tylko ukłon w stronę Żydów. Jak daleko następne sobory odeszły od klimatu Soboru Jerozolimskiego?  No ale wtedy, to był jeszcze autorytet Piotra, skały na której był budowany Kościół.

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

4

6

7

8

10

11

13

15

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 25.06.2019