Są jak plewa, którą wiatr rozmiata

dodane 12:25

I nic po nich nie zostanie

Dn 2

27 Daniel odpowiedział wobec króla: «Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. 28 Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są następujące: 29 Ciebie, królu, na twym łożu ogarnęły myśli, o tym, co ma później nastąpić. Ten zaś, który odsłania tajemnice, wyjawił tobie, co się stanie. 30 Co do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dlatego, jakobym był mędrszy od wszystkich ludzi, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty, byś rozumiał myśli swego serca.
31 Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. 32 Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, 33 golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. 34 Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. 35 Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. 36 Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. 37 Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, 38 w którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi - ty jesteś głową ze złota. 39 Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. 40 Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i zetrze wszystko razem. 41 To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, [oznacza, że] królestwo ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, 42 a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny [oznacza, że] królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. 43 To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.
44 W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, 45 jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne».

 

To jest właśnie o władzy ludzkiej, której Bóg wyznaczył kres. Bóg chce nas wyzwolić spod władzy, która zniewala ludzi.

”””. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. ””

Tutaj już jest mowa o królestwie Bożym. To królestwo Boże znosi ludzkie panowanie. W królestwie Bożym jest tylko jeden władca. Tym władcą jest Bóg. W tym królestwie ludzie są braćmi i żaden nie jest większy od drugiego. W tym królestwie Bóg wypisuje swoje prawo w każdym ludzkim sercu i nikt drugiego nie musi pouczać, bo wszyscy znają Pana ( Jr 31, 31) W tym królestwie nie ma mowy o ślepym posłuszeństwie wobec ludzkiej władzy. W tym królestwie ludzie rozumieją to, co mówi do nich Bóg. Jest tylko jeden sposób, aby należeć do tego królestwa. Trzeba wybrać Boga na swojego króla. Trzeba drugiego traktować jak brata. Kto chce władać, wywyższać się nad drugiego, ten jest jak plewa i nie pozostanie po nim żaden ślad.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa było tak wielkie prześladowanie, bo władcy zrozumieli, że chrześcijanami nie da się rządzić. Żaden bowiem nie chciał służyć władcom i uciskać swoich braci. Władców przeraził tak szybki rozrost chrześcijaństwa. Wpadli na pomysł aby udawać chrześcijan i w ten sposób okiełznać chrześcijaństwo. Poprzekręcali nauki Jezusa aby uzasadnić podstawy swojej władzy. Nawet wojny i podboje uzasadniali służbą Bogu. Ale gdzie w naukach Jezusa jest nawoływanie do szerzenia wiary mieczem? Dzisiejsi władcy są zadufani w swoją potęgę. Nie zdają sobie sprawy, że ich władza opiera się na glinianych nogach.

 

Ez 34

26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. 27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.

 

Powiecie, że wyrywam z kontekstu – przeczytajcie całe proroctwo.

Aby odzyskać wolność to trzeba uwierzyć. Trzeba wybrać Boga i wejść do Jego Królestwa.

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

4

6

7

8

10

11

13

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 17.06.2019