Szczęśliwy sługa

krzysiekniepieklo

dodane 2019-01-09 15:34

Jr 31  Nowe Przymierze


31 16 Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana -
kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim>
nowe przymierze.

32 Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
kiedy ująłem ich za rękę,
by wyprowadzić z ziemi egipskiej
17.
To moje przymierze złamali,
mimo że byłem ich Władcą
- wyrocznia Pana.

33 Lecz takie będzie przymierze,
jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach - wyrocznia Pana:
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
i wypiszę na ich sercu
18.
Będę im Bogiem,
oni zaś będą Mi narodem.

34 I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
jeden mówiąc do drugiego:
"Poznajcie Pana!"
Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
poznają Mnie
19 - wyrocznia Pana,
ponieważ odpuszczę im występki,
a o grzechach ich nie będę już wspominał».

 

To jest o nowym przymierzu we Krwi Chrystusa. Kto spożywa Ciało i Krew Chrystusa codziennie ze skruchą z powodu własnych grzechów, ten ma pełny udział w tym przymierzu i nie potrzebuje pouczenia od nikogo, bo Boże prawo ma wypisane w swoim sercu.

 

1J 2

26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.
27 Co do was, to namaszczenie,
które otrzymaliście od Niego, trwa w was
i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo,
ponieważ Jego namaszczenie
9 poucza was o wszystkim.
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.
Toteż trwajcie w nim tak,
jak was nauczył.
28 Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,
abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność
i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

 

Tutaj Jan pisze dokładnie to samo. Kto ma namaszczenie od Jezusa (Kto spożywa Ciało i Krew Chrystusa codziennie ze skruchą z powodu własnych grzechów) ten nie potrzebuje pouczenia od nikogo.

To jest właśnie podstawowy błąd kościoła. Mnożą nauczycieli i tworzą kolejne konfabulacje nauki Jezusa, które prowadzą tylko do podziałów i rujnacji Kościoła zamiast zająć się tym, do czego zostali powołani. Do karmienia wszystkich Ciałem i Krwią Chrystusa. To jest właśnie to namaszczenie, o którym pisał Jan. To jest zapisane prawo w sercach ludu, o którym pisał Jeremiasz. A Jezus powiedział tak:

Mt 24


45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować19 i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 

No właśnie – sługa wierny rozdaje żywność w oznaczonym czasie. Nie ustala sobie czasu tak, jak mu jest wygodniej ale stara się aby wszyscy spożywali Ciało i Krew Chrystusa.

 

Stado jest w opłakanym stanie, bo wszyscy myślą, jak tu zabłysnąć swoją mądrością, wymyślając kolejną konfabulację. Jezus trzy lata nauczał i co? Myślicie, że wymyślicie lepsze nauki od Jezusa i wam uwierzą. Kościół urósł dopiero na Komunii Świętej, bo poprzez Komunię zstępuje na nas Duch Święty. Więc jak chcecie być szczęśliwi, to róbcie to, co Jezus zalecił.

N P W Ś C P S
31 2 3 4 5 6
8 10 12
16 17 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Dzisiaj: 20.04.2019