rozmowa z księdzem Pierzchalskim

krzysiekniepieklo

dodane 2019-01-05 14:32

Nowa interpretacja obmycia nóg przez Jezusa

 

krzysiekniepieklo

do Józef

""" Nie możemy wziąć na siebie grzechy brata. Każdy niesie swoje przewinienia."""

 

No ale Jezus wziął nasze grzechy na siebie i kazał żebyśmy Go naśladowali.

Obmył Judaszowi nogi i dał mu Komunię. Jak obmył uczniom nogi, to powiedział do nich żeby sobie nawzajem nogi obmywali. To dlaczego cudzołożnikom nikt nóg nie chce obmyć skoro Jezus nawet Judasza nie wykluczył?

 

 

Józef Pierzchalski

do ja

 

Jezus jest Bogiem, stąd może wziąć na siebie nasze grzechy, ponieważ za nie cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Jedynie Bóg może wziąć na siebie grzechy człowieka, nie zaś drugi człowiek.

Jezus chce, abyśmy Go naśladowali w podjęciu i niesieniu swoich grzechów, nie zaś innych osób. Człowiek nie może drugiego zbawić. Nie zauważasz różnicy między Jezusem a człowiekiem? Jezus, to Stwórca człowieka, Bóg, a człowiek jest Jego stworzeniem.

Jezus obmył Judaszowi nogi i dał Mu swoje Ciało. To było najmocniejsze upomnienie Judasza. On wybrał, pomimo wszystko, zdradę Mistrza.

My również powinniśmy sobie wzajemnie umywać nogi, czyli przebaczać, służyć, być wsparciem.

Twoje myślenie jest błędne. Stawiasz pytanie: dlaczego cudzołożnikom nikt nóg nie chce obmyć skoro Jezus nawet Judasza nie wykluczył? Co to znaczy obmyć cudzołożnikom nogi? To upomnieć ich, że idą złą drogą, na zatracenie, na potępienie wieczne. Obmyć nogi, to ostrzec. Jezus Judasza nie wykluczył, lecz on i tak poszedł drogą zdrady. Podobnie jest z cudzołożnikami. Jezus ich ostrzega w Kościele przez słowo Boże, przez Eucharystię, w której nie mogą uczestniczyć w sposób pełny, nie mogą przyjąć Komunii św., lecz oni i tak nie słuchają.

Cudzołożnicy nie chcą się pojednać z Bogiem przez spowiedź świętą. Bardzo proszę, spraw, aby ten, który cudzołoży, wycofał się z drogi, która go prowadzi na potępienie. Przetłumacz swojemu przyjacielowi, czyli obmyj mu nogi.

Jezus nie zmusza człowieka do przyjęcia łaski zbawienia. Nie będzie dawał cudzołożnikom swojego Ciała i Krwi, skoro oni nie chcą odejść od grzechu. Cudzołóstwo jest grzechem śmiertelnym. Człowiek musi wybrać między przyjęciem zbawienia a życiem w stanie grzechu śmiertelnego. Czy to jest tak trudne do zrozumienia?

 

 

"""Co to znaczy obmyć cudzołożnikom nogi? To upomnieć ich, że idą złą drogą, na zatracenie, na potępienie wieczne. Obmyć nogi, to ostrzec. """

 

Z taką interpretacją obmycia nóg podczas Ostatniej Wieczerzy jeszcze się nie spotkałem. Obawiam się, że to jest prywatna interpretacja księdza Pierzchalskiego. Zachodzi teraz pytanie - Jakie napomnienie miał Jezus dla tych pozostałych jedenastu uczniów, jak im nogi obmywał? Przed czym ich ostrzegał?

 

"""Jezus obmył Judaszowi nogi i dał Mu swoje Ciało. To było najmocniejsze upomnienie Judasza. On wybrał, pomimo wszystko, zdradę Mistrza."""

 

No właśnie. Dlaczego Kościół nie chce w ten sam sposób napominać niesakramentalnych? Czyżby uznali, ze Jezus popełnił błąd, że potraktował Judasza dokładnie tak samo, jak pozostałych uczniów?

Moim zdaniem to bardzo poważny błąd poprawianie samego Boga.

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019