Idealna recepta dla kandydata na ołtarze

krzysiekniepieklo

dodane 2019-01-03 14:19

Idealny niewolnik nie ma własnego zdania

Osiemnaście reguł św. Ignacego Loyoli "o trzymaniu z Kościołem"

Do zachowania prawdziwej postawy, jaką powinniśmy przyjąć w Kościele wojującym należy przestrzegać następujących reguł.

Reguła 1. Rezygnując z wszelkiego własnego sądu, trzeba mieć umysł gotowy i skory do okazania posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej oblubienicy Chrystusa, Pana naszego, czyli naszej świętej Matce, Kościołowi hierarchicznemu.

Reguła 2. Pochwalać spowiedź przed kapłanem i przyjmowanie Najświętszego Sakramentu raz w roku, jeszcze bardziej w każdym miesiącu, a jeszcze lepiej każdego tygodnia, z zachowaniem wymaganych i należnych warunków.


Reguła 4. Wychwalać zakony, dziewictwo i wstrzemięźliwość, małżeństwo zaś nie tak jak te.

Reguła 5. Wychwalać śluby zakonne posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, i inne sposoby doskonałego wyrzeczenia się. Trzeba też zwrócić uwagę, że ponieważ śluby się wiążą z doskonałością ewangeliczną, nie powinno się czynić ślubu co do rzeczy, które od niej oddalają, na przykład, że ktoś będzie kupcem lub że zawrze związek małżeński.

Reguła 6. Wychwalać relikwie świętych, oddawać im cześć i modlić się do świętych. Chwalić trzeba odprawianie stacji, pielgrzymowanie, odpusty, jubileusze, krucjaty i zapalanie świec w świątyniach.

Reguła 7. Chwalić postanowienia o postach i o wstrzemięźliwości, na przykład podczas Wielkiego Postu, dni krzyżowych, wigilii, piątków i sobót. Podobnie pokuty nie tylko wewnętrzne, ale i zewnętrzne.

Reguła 8. Wychwalać ozdabianie i budowanie kościołów, podobnie jak obrazy – i oddawać im cześć odpowiednio do tego, co przedstawiają.

Reguła 9. Wreszcie wychwalać wszystkie przykazania kościelne i być wewnętrznie gotowym do wyszukiwania dowodów w ich obronie, a nigdy do ich zwalczania.

Reguła 10. Powinniśmy być gotowi do uznania i pochwalania zarówno dekretów i poleceń, jak i obyczajów naszych przełożonych. Chociaż bowiem czasami nie są one godne pochwały, to jednak występowanie przeciw nim czy to podczas publicznych przemówień, czy to w rozmowach z ludźmi prostymi zrodziłoby raczej szemranie i zgorszenie wśród ludzi – i to zarówno przeciw przełożonym świeckim, jak duchownym. Toteż jak z jednej strony jest rzeczą szkodliwą mówić źle do ludzi pod nieobecność przełożonych, tak może być rzeczą pożyteczną, jeżeli się rozmawia o złych obyczajach z tymi, którzy mogą temu zaradzić.


Reguła 13. By we wszystkim utrafić w sedno, powinniśmy być zawsze gotowi wierzyć, iż białe, które widzę, jest czarne, jeżeli się tak wypowie Kościół hierarchiczny, w przekonaniu, że między Chrystusem, naszym Panem i Oblubieńcem, a Kościołem, Jego Oblubienicą, działa ten sam Duch, który nami kieruje i rządzi ku zbawieniu innych dusz. Świętą Matką naszą, Kościołem, rządzi bowiem i kieruje ten sam Duch i Pan nasz, który nam dał dziesięć przykazań.
(z Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli

 

 

To jest osiemnaście wskazówek dla idealnego niewolnika, który chce kandydować na ołtarze. Jak zadowolić tych, którzy mają władzę i mogą człowieka albo zniszczyć, albo kanonizować.

Jak te reguły mają się do Jezusa, którego mamy naśladować? Czy Jezus według tych reguł mógłby zostać ogłoszony świętym?

 

Jezus, który wytykał błędy arcykapłanom, uczonym w piśmie i faryzeuszom? Dla mnie Loyola, to taki fałszywy prorok, który robił wszystko żeby go chwalili. Jak coś się przełożonym nie podobało, to szybko to zmieniał aby była pełna akceptacja dla jego reguł. To w czym on naśladował Jezusa?

 

Czy o takim posłuszeństwie mówił Jezus? A Piotr – w czym był posłuszny swoim przełożonym?

Dz 4

18 Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa. 19 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? 20 Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli». 21 Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.

 

Czy Bóg oczekuje od nas tego żebyśmy byli idealnymi niewolnikami i żebyśmy wypełniali bezkrytycznie żądania władzy? Czy to, co czujemy i myślimy, to jest dla Boga bez znaczenia i oczekuje od nas ślepego posłuszeństwa? Przecież Jezus sam wystąpił przeciwko zastanemu porządkowi. Przecież mówił, że przyszedł ogień rzucić na ziemię. Właśnie ten ogień miał oczyścić ziemię ze zła. Ślepe posłuszeństwo nie prowadzi do żadnych zmian. Właśnie tak jak powiedział Piotr – To Boga mamy bardziej słuchać, a nie ludzi. Wszędzie tam, gdzie widzimy zło, to mamy stanąć do walki o sprawiedliwość.  

 

Mt 5

6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

To właśnie Jezus walczył o sprawiedliwość i dlatego cierpiał prześladowanie. To jego mamy naśladować.

Jak ktoś staje na świeczniku, to niech się nie dziwi, że wszyscy będą go obserwować i krytykować jego wady. Może dlatego Jezus powiedział, że nauczyciel jest jeden, a my wszyscy jesteśmy braćmi. Może bez tych świeczników Kościół by się rozwijał dużo lepiej?

N P W Ś C P S
30 31 2
6 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Dzisiaj: 18.01.2019